ЕК стартира проект за наблюдение на собствеността върху медиите

Новини

Европейската комисия даде старт на финансирания от ЕС проект за наблюдение на собствеността на медиите – Euromedia Ownership Monitor. Обзорът на собствеността върху медиите, координиран от Залцбургският университет, ще предоставя база данни разпределена по държави, съдържаща информация относно собствеността върху медиите. Също така ще бъдат систематично оценявани съответните правни рамки и ще се идентифицират възможните рискове за прозрачността на собствеността на медиите.

Заместник-председателят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: „Става все по-трудно да се разбере кой е собственикът на медиите в ЕС. Това не е допустимо, защото в условията на демокрация хората заслужават да знаят кой им предоставя информация. Този нов инструмент ще спомогне за разбирането на медийния пазар и бъдещи политически инициативи.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: „Като основен стълб на нашите демокрации е от решаващо значение да се обърне внимание и да се подчертаят съществуващите заплахи за независимите медии. Оставаме решени да представим нови инициативи като закона за свободата на медиите и да увеличим подкрепата си за проекти за насърчаване на прозрачността в сектора.“

Този нов инструмент ще бъде в основата на оценката на политиките и регулаторните мерки и инициативи, насочени към подкрепа на свободата и плурализма на медиите. Той ще установи къде се намира собствеността върху медиите, като по този начин ще повиши видимостта на проблемите, свързани с потенциалната концентрация, и по този начин ще повиши разбирането за медийния пазар. Размерът на подкрепата от ЕС за проекта е 1 милион евро, а проектът се очаква да продължи до септември 2022 г. Бенефициерите на този пилотен проект бяха избрани след покана за представяне на предложения, насочена към заинтересованите страни, работещи в областта на свободата и плурализма на медиите на европейско, регионално и местно равнище. Освен това през следващите седмици ще бъде публикувана втора покана за представяне на предложения.

Тази инициатива е част от по-широки усилия в областта на свободата и плурализма на медиите, както е посочено в Плана за действие за европейската демокрация.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.