ГрадътИзпод тепетоНовиниОбщина Пловдив

Ясен е победителят в конкурса за директор на ОИ „Старинен Пловдив“

Кметът на Пловдив Здравко Димитров днес подписа и утвърди протокола от работата на комисията, която проведе конкурса за длъжността директор на ОИ „Старинен Пловдив“.

В протокола е записано, че комисията единодушно предлага на Кмета на Община Пловдив в качеството си на Работодател да назначи на длъжността „Директор“ на ОИ „Старинен Пловдив“ – Елена Николаева Кантарева – Дечева, на основание чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата.

Припомняме, че вторият етап на конкурса се проведе на 7 април и бе излъчван онлайн във фейсбук страницата на Община Пловдив. Етапът включваше защита на подадените концепции за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4 години и събеседване с допуснатите кандидати. Те бяха трима: Елена Кантарева – Дечева, Виделина Гандева и Иван Цанов.

Седемчленната комисията бе в състав: председател: Пламен Панов – Зам.-кмет „Култура, археология и туризъм“ и членове: Ванко Иванов – началник на отдел УЧР; Елена Кинаева – главен юрисконсулт в дирекция „ПНО“; Ирена Тодорова – изпълнителен директор на Регионален център ЮНЕСКО; Николай Сираков – директор на Регионален исторически музей-Сливен; Володя Попов – директор на Регионален исторически музей-Плевен и Светла Димитрова – директор на Регионален етнографски музей „Етър“- Габрово.

Освен да защитят представените концепции, кандидатите трябваше да отговарят и на въпроси, свързани с познаване и прилагане на нормативни актове, приложимост и реалистичност на вижданията за структурата на ОИ „Старинен Пловдив“, както и да покажат своите комуникативни и делови качества, касаещи управлението и дейността на института.

По време на защитата и събеседването, всеки член на комисията прецени качествата на кандидатите и попълни оценъчна карта въз основа, на което се получиха следните резултати:

Елена Кантарева – Дечева – 267 т.; Виделина Гандева – 194 т.; Иван Цанов – 90 т.

Утвърденият протокол е качен на страницата на община Пловдив https://www.plovdiv.bg

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина