ГрадътНовиниОбщина Пловдив

Резултати от класирането за I-ви клас в Пловдив

На 2 юни 2023 година се проведе първото класиране за прием за 2023/2024 учебна година. Резултатите показват, че 94,3% от класираните 2995 деца са приети по първо желание. В класирането взеха участие 3135 деца, като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой на обявените 3423 свободни места все още не са заети 428.

За класираните деца предстои записване в училищата до 8 юни. В срока за записване родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН и на тези, които са използвали предходен адрес в района на училището, в което е и последният им адрес .

По-голямата част от родителите (67,6 % от класираните) избраха училище, в района на което е адресната регистрация на детето, 7,8 %  избраха училището, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, и над 23% са класирани в училище по избор, независимо от адресната регистрация.

Некласирани са 140 деца, за 105 от които родителите са избрали само едно единствено желание. Сред некласираните 140 деца има 5, които нямат адресна регистрация в град Пловдив, въпреки че има класирани 46 деца с адрес извън града.

В срок до 9 юни, включително, ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 15 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, а също и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 13 юни 2023 г. (вкл.). За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 12 юни 2023 г.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За седма поредна година в град Пловдив приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране, което улеснява родителите и представителите на училищната администрация, както и проследяването на обхвата на децата, регистрирани в град Пловдив, които подлежат на задължителен прием в първи клас.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина