Градът

Пловдив получи държавни имоти за разширението ,,Голямоконарско шосе“

Правителството обяви имоти публична държавна собственост за частна държавна собственост и ги прехвърли на община Пловдив за разширението и реконструкцията на ,,Голямоконарско шосе“.

Реализацията на проекта е с цел повишаване пропускателната способност на една от най-натоварените входно-изходни артерии на град Пловдив и основна пътна връзка с автомагистрала „Тракия“.

Общината разполага с необходимите финансови средства за управление и поддържане на имотите.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина