ГрадътНовиниОбразование в Пловдив

Закриват университет в Пловдив

Закриват Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив. От Министерски съвет излиза проекторешение, което предлага закриването на частното Европейско висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив (ЕВУИМ). Този акт, ако бъде одобрен от Народното събрание, ще доведе до намаляване на броя на университетите в България от 52 на 51, пише Novinite.bg. Това се случва за първи път от много години и предизвиква широк отзвук в академичните среди.

История и значимост на висшето училище

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт започва своята дейност през 2001 година като Европейски колеж по икономика и управление (ЕКИУ). През 2015 година, то е преобразувано и преименувано на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт. Висшето училище е специализирано в приложната икономика, бизнеса и управлението, и е известно с това, че в него е преподавал бившият министър-председател Жан Виденов.

Проблеми с акредитацията и информацията

През 2017 година Европейското висше училище по икономика и мениджмънт получава институционална акредитация с оценка 7.95, валидна до 2022 година. След изтичането на този срок, университетът не подава документи за нова институционална акредитация, което предизвиква реакция от Министерството на образованието и науката (МОН). МОН изисква информация за бъдещите намерения на учредителите и броя на обучаваните студенти, но до момента няма отговор.

Информация все пак е подадена към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). През 2020 година ректорът на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт информира НАОА, че Академичният съвет е взел решение да поиска закриване на университета. На 4 май 2022 година изтича валидността на институционалната акредитация, а през януари 2024 година изтича и програмната акредитация за професионалните направления администрация и управление и икономика.

Липса на данни за студенти и академичен състав

Според данни от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към днешна дата няма информация за действащи, прекъснали или в процес на дипломиране студенти и докторанти в регистъра. Също така липсват данни за академичен състав. ЕВУИМ не е подавало такава информация към НАЦИД от зимния семестър на учебната 2020/21 година.

В рейтинговата система също няма актуални данни за университета, като единствената информация е, че той е с „изтекла акредитация“. В резултат на тези обстоятелства, Министерският съвет предлага закриването на частния университет.

Архивът на ЕВУИМ ще бъде предаден на ВУЗ в Пловдив

След закриването на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, архивът на институцията ще бъде предаден на Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив. Просветният министър ще определи комисия, която да упражни контрол при предаването на архива.

Демографска криза и бъдещето на висшето образование в България

Експерти отдавна предупреждават, че демографската криза в страната може да доведе до закриване или сливане на университети. Потенциал за привличане на повече студенти се вижда в държави извън Европейския съюз, но това изисква целенасочена държавна политика и облекчаване на процедурите по прием на кандидат-студенти.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Най после да закрият университет.Поне още 30 университета трябва да се закрият.пълно е с преподаватели като Алексей Петров,полуграмотни.
    Май всеки може да си купи диплома от университет.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина