АктуалноЖивотОбразование в Пловдив

Кои са най-предпочитаните училища след 4. клас в Пловдив?

След като  преди време подготвихме материал за най-желаните учебни заведения за прием в първи клас в Пловдив, преминаваме и към следващия етап от основното образование.

След полагането на задължителното национално въшно оценяване по БЕЛ и математика след четвърти клас една част от учениците решават да продължат обучението си в специализирани паралелки със засилено изучаване на отделни дисциплини. Такива има разкрити в немалко учебни заведения, но сред всички се отличават особено три училища, които винаги в годините са привличали голям наплив от желаещи и при тях приемът е на база не само резултати от НВО, но и различни състезания по съответни предмети.

Ето и кои са те:

Средно училище „Свети Патриарх Евтимий”:

Приемът е в 8 паралелки, като 4 от тях са с допълнителна подготовка по    математика или български език и литература, 1 е иновативна и останалите три са общообразователни.

Записват се всички ученици, които желаят да продължат обучението си в същото училище и до запълване броя на местата на обявените паралелки се приемат и ученици, успешно завършили IV клас в други училища.

За специализираните паралелки по традиция напливът е най-голям, като там има и по-особени критерии за подбор.

 1. Посочване на паралелките като първо желание от родителя при подаване на заявление за участие в приема.
 2. Успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование:
 3. Оценките по български език и литература и математика.
 4. Среден успех, включващ оценките от предмети в Раздел А и Б на учебния план.

Като уловката е, че при подаден повече брой заявления за записване се вземат под внимание и резултатите от Пролетните състезания по математика /за Vа и Vб/ и български език и литература /за Vв и Vг/, организирани по предложение на Училищното настоятелство при СУ „Св. Патриарх Евтимий“.

Те се провеждат всяка година през април, като за 2024 г. датите са: 20.04 и 21.04

За иновативната паралелка са нужни следните условия:

 1. Посочване на паралелките като първо желание от родителя при подаване на заявление за участие в приема.
 2. Оценка на мотивационното писмо, подадено от родителя със заявлението за участие в приема, в което да са посочени отговори на всички зададени примерни въпроси. Към мотивационното писмо се прилагат копия на сертификати, удостоверения, грамоти и др. документи, доказващи участието на детето в олимпиади, състезания, школи, групи по интереси, клубове, независимо от каква област са те.
 3. Успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование:
 4. Оценките по български език и литература, математика, човекът и природата и компютърно моделиране от IV клас.
 5. Среден успех включващ оценките от предмети в Раздел А и Б на учебния план.

При общообразователните паралелки няма специфични изисквания, като се взимат предвид:

 1. Посочване на паралелките като първо желание от родителя при подаване на заявление за участие в приема.
 2. Успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование
 3. Оценките по български език и литература и математика.
 4. Среден успех, включващ оценките от предмети в Раздел А и Б на учебния план.
 5. Резултатите от НВО по математика и БЕЛ в точки.

През изминалата година на НВО по БЕЛ учениците от СУ “Св. Патриарх Евтимий” Пловдив показват резултат от 81,2 т., което ги нарежда в ТОП 20 в страната. На изпита по математика са две позиции по-надолу, на 22-ро място у нас с 68,4 точки.

Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“:

ОМГ

В паралелките за прием след 4. клас има право на участие всеки ученик, който:

 1. Успешно е завършил началния си етап на образование
 2. Явил се е на национално външно оценяване по математика след 4.клас
 3. Участвал е във включените в календара на МОН за учебната 2024/2025 година:
 4. Олимпиада на областно ниво и поне едно от състезанията: Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас и/или Математическо състезание за ученици от 4 клас „Математика за всеки“

Или:

 • Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас и/или Математическо състезание за ученици от 4 клас „Математика за всеки“

Балът за влизане се изчислява по формула, която включва:

 • Броя точки от националното външно оценяване по математика
 • Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствке с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в i V клас, в раздел А от учебник план
 • резултат от Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“
 • и/или резултат от Областния кръг на олимпиадата по математика
 • и/или от Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

За 2023 година Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ попада в ТОП 5 и на двата изпита – БЕЛ и математика.

Основно училище Княз Александър Първи:

При тях приемът след 5.клас е в 7 паралелки, като те са както следва:

 • Общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по български език и литература
 • Общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по математика
 • Общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по английски език
 • Общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по история и география
 • Общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Компютърно моделиране и информационни технологии 
 • Две общообразователни паралелки

За специализираните паралелки и общообразователната с компютърно моделиране и информационни технологии могат да кандидатстват всички успешно завършили IV клас и участвали в състезанията по случай „Деня на детето“ ученици от ОУ „Княз Александър I“ и ученици от други училища, като подадат заявление – образец и копие от удостоверение за завършен IV клас. Класирането се извършва по реда на желанията посочени от родителя при подаване на заявление за участие в класиране и се образува като сбор от следните критерии:

 1. Оценката от задължителните учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от петте паралелки, превърната в точки по скала.
 2. Резултати на НВО по Български език и литература и Математика през 2023-2024 учебна година – максимален резултат от този критерий 200 точки.
 3. Утроеният резултат от училищните състезания по съответния предмет за всяка от петте паралелки – максимален резултат от този критерий 300 точки.

За общообразователните паралелки могат да участват всички успешно завършили IV клас ученици от други училища, като подадат заявление – образец.

Класирането се образува като сбор от следните критерии:

 1. Резултати на НВО по Български език и литература и Математика през 2023-2024 учебна година – максимален резултат от този критерий 200 точки.
 2. Ученици с адресна регистрация в района на училището – резултат от този критерий 100 точки.
 3. Учащи брат или сестра в ОУ „Княз Александър I” – резултат от този критерий 100 точки.

Датите на състезанията са както следва:

 1. Български език и литература – 30.05.2024 г.
 2. Математика – 31.05.2024 г.
 3. Английски език – 03.06.2024 г.
 4. Човекът и обществото – 04.06.2024 г.
 5. Компютърно моделиране и Човекът и природата – 05.06.2024 г.

Заявленията за участие ще бъдат качени на сайта на училището на 07.05.2024, там е описан и подробен график за приема.

Разбира се, специализирани паралелки със засилено изучаване на определени дисциплини, както и състезания за прием в тях – има и в други учебни заведения в Пловдив. В някои пък, приемът става само по документи и с резултати от НВО. Въпрос на личен избор е какви критерии ще приложи всеки родител при избора за продължаване на началното образование на детето си, но традиционно в горепосочените училища напливът за кандидатстване е голям, а в момента кампанията за влизане тече с пълна сила.

Веселина Михайловска

Създава съдържание, насочено към туристите и гостите на Пловдив и отговаря за рекламната и маркетингова стратегия на медията и популяризирането на съдържанието ѝ.

Един коментар

 1. Ако иcкатe да опитaтe нeщo нoво в ceкca, тoгавa ви съвeтвaм кaпсyли, коитo са по-мoщни от Bиaгpa и вcякaкви aнaлози, тoвa е пpoсто бoмбa в cвeта на ceкca и оcвен тoва е aбсолютнo бeзопaсно на вcяка възpаст, пpочетeтe сaми на кaквo са cпоcобни:– https://use.my/bman

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина