ГрадътИзпод тепетоКултураНовини

НБ „Иван Вазов“ представя 7-томното издание на проф. Борис Йоцов

7-томното издание – 5 тома „Съчинения“, 1 том „Биобиблиография“ и 1 том „Критически изследвания“ на слависта проф. Борис Йоцов ще бъде представено на 26 май (петък) от 16 часа в Конферентна зала (вход от ул. „Иван Вазов“) на НБ „Иван Вазов“. Поводът е 50 години Филология в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В презентацията ще участват проф. Румяна Дамянова и гл. ас. Елена Борисова от Института по литература към БАН и доц. Добромир Григоров от ФСФ в СУ „Св. Климент Охридски“. От ПУ „Паисий Хилендарски“ трудовете на Борис Йоцов ще бъдат представени от проф. Жоржета Чолакова, доц. Елена Гетова, проф. Татяна Ичевска и проф. Диана Иванова. Ще бъде показан и документалният филм „Завръщането на Борис Йоцов“, който отразява неговото научно дело.
Изданието е отпечатано от Издателски център „Боян Пенев“ при Института за литература към БАН.

Реализирано е по проект „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: Реконструкция на идеите“, осъществен с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ към МОН и с ръководител проф. дфн Румяна Дамянова. Представено е цялостно мащабното дело на проф. Борис Йоцов, което обхваща два века от историята и културата както на българския народ, така и на славянските народи – XIX и XX век.

Проф. Йоцов е бил дописен член на БАН, член на Българо-чехословашката взаимност, председател на Славянското дружество в България, ръководител на катедра „Славянска филология“ в Софийския университет, директор на Народния театър. Когато става Министър на просвещението в правителството на своя университетски колега проф. Богдан Филов, а след това и на Добри Божилов – 11 април 1942 до 1 юни 1944 – Борис Йоцов сякаш избира печалния край на своя живот.

Множеството негови изследователски текстове, разхвърляни из българската и чуждата периодика, остават неизвестни. А българската литературноисторическа наука и световната славистика загубват идеите и словото на един от най-значимите български хуманитаристи.

Чрез изданието българската хуманитарна наука ще се запознае с внушителното творчество на проф. Борис Йоцов, а неговите идеи за историята и бъдещето на българския народ, за литературата и културата на българи и славяни от XIX и ХХ век ще получат оценка и признание.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина