Градът

Гонят самонастанилите се в Северен

През месец август ще бъдат премахнати първите седем от незаконните жилищни постройки

Поредни драстични мерки се предприемат в район ,,Северен” към неправомерно заетите общински имоти, както и за незаконните постройки в района. Съвместни действия на районната администрация, 3-то РПУ,  “Общинска охрана” и ,,Жилфонд” за извеждане на лица, обитаващи имоти – общинска собственост   без необходимото правно основание, стартира в района.

След сигнал от граждани, самонастанилите се на адрес ул. „Добродол” № 23,  бяха изведени от имота, а помещенията – запечатани и обезопасени от работници на ОП „Жилфонд”. За сградите, находящи се на този адрес, вече има издадена заповед на районния кмет инж. Ралев за премахване, която предстои да бъде реализирана.

Относно изграждането на новия участък на бул. “Северен”, от моста на “Адата” до ул. “Васил Левски”, се предприемат необходимите мерки теренът, попадащ в бъдещото трасе на гореописания участък, да бъде освободен от изградените там незаконни постройки. Построените без съответните строителни документи сгради в УПИ І – спортни дейности от кв. 1 по регулационния план на кв. “Хаджи Димитър”, гр. Пловдив възпрепятстват свързването на бул. “Северен” с ул. “Васил Левски”. На основание съставени констативни актове по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ са издадени 26 броя заповеди на Кмета на район “Северен” за премахване на незаконните строежи.  През месец август ще бъдат премахнати първите седем от незаконните жилищни постройки.

Част от семействата обитаващи тези постройки са подали в район “Северен” заявления и декларации за настаняване в жилища от фонд “Резервен”, които са разгледани от Комисията и със становища са изпратени в Община Пловдив.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина