ГрадътНовини

Екипи от 68 медици и социални работници се грижат за 561 пловдивчани в нужда

По проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на Община Пловдив

Близо 32 000 души е общият брой на хората на територията на Пловдив, които имат необходимост от ефективна социална помощ и са с експертно решение от ТЕЛК

От началото на януари 561 възрастни лица или хора с увреждания получават помощ от 68 лекари, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници по социални дейности в домовете си. Това съобщи зам. – кметът по европейски политики и социални дейности Анести Тимчев, който представи на пресконференция днес проекта „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Според него патронажната грижа е една от най-ефективните начини да се стигне до нуждаещите се, без те да бъдат отделяни от домашната среда или да бъдат настанени в институции.

Анести Тимчев разясни, че близо 32 000 души е общият брой на хората на територията на Пловдив, които имат необходимост от ефективна социална помощ и са с експертно решение от ТЕЛК. В това число трябва да се добавят и още 1 321 деца. По последни данни, които се променят всеки ден, около 10 000 са възрастните хора, които нямат решения, но също нуждаят от помощ.  Чрез Дирекция „Социално подпомагане“ на общината се прави всичко възможно всички тези хора да бъдат включени в различни европейски, държавни и общински проекти за социални дейности.

Услугите, които се предоставят, улесняват достъпа на потребителите до здравни и социални грижи, обясни ръководителят на представения проект Лилия Кичукова. Целта е да се подобри, запази или възстанови здравословното състояние на потребителите, както и да се подпомогнат в ежедневните им грижи за дома. Специалистите изцяло се придържат към назначенията на лекарите и помагат на хората да изпълняват предписаните манипулации и дейности. Те имат предварително уточнен график и по него предоставят почасови услуги по домовете на потребителите, които имат нужда от съответната манипулация и/или консултация.

„Днес видяхте, че социалните работници са хора, които носят две раници на гърбовете си – своята и тази на хората, за които се грижат и подкрепят. Те са съпричастни ежедневно с тяхната болка и за нас те са истински герои“. С това емоционално обръщение зам.-кметът Анести Тимчев представи психологът Мария Димитрова, рехабилитаторът Генади Генчев, медицинската сестра Мария Тимчева и сътрудникът „Социални дейности“ Василка Гърева, които взеха  участие в пресконференцията. По думите му всеки ден неуморно социалните работници истински и със сърце се грижат за хората, които са сами и не могат да се справят с предизвикателствата на света, в който живеем.

На събитието присъстваха също директорът на Дирекция „Социални дейности“ Веселина Ботева и директорът на Дом за стари хора „Св. Василий Велики“ – Пловдив Нина Христова, както и зам-кметът по култура Пламен Панов.

Проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ се осъществява по процедура BG05M9OP001-2.0.4, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Той е на обща стойност 1 251 834,56 лева и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Срокът за изпълнение е 19 месеца.

От услугите по проекта ще могат да се възползват пълнолетни лица с различни по тежест увреждания посочени в експертно решение на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот и се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда.

Също така ползватели могат да бъдат и лица без експертно решение от ТЕЛК над 65 г. , в т.ч.  самотно живеещи лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив, които не могат да се справят сами в ежедневието си и се нуждаят от медицинско наблюдение, рехабилитация и психологическа подкрепа с цел превенция за постъпване в институция, както и такива лица с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ, рехабилитация и подкрепа в извършване на ежедневни дейности.

Документите се приемат в офиса на проекта на ул. „Петко Д. Петков“ 33 в район „Централен“,  за което обществеността ще бъде информирана допълнително.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина