Доброволно формирование „Пловдив 112“ обявява прием на доброволци

Градът Живот Новини

Нуждата да твори добро е дълбоко вкоренена във всяко човешко същество. Във времена като днешните, когато човек за човека е вълк, като че ли забравихме как се прави. И все пак, когато човек иска да помогне, винаги може да намери начин как да го направи. Един от най-лесните и достъпни начини да правиш добри дела е да станеш доброволец.

Доброволно формирование „Пловдив 112“ подава ръка на тези, които искат да творят добро и търсят пътя, по който да го направят. Ако носиш доброто в сърцето си, изпитваш нуждата да помагаш и имаш желанието да отделяш време за добри дела, каним те да станеш един от нас.

На 13.08.2020 г. от 10:30 ч. до 12:30 ч. и от 17:30 ч. до 19:30 ч. може да се видим на живо в сградата на Доброволно формирование „Пловдив 112“, намираща се на ул. „Васил Соколов“ 2 (телефон за връзка с нас 0885660600), за да получиш повече информация за дейността на доброволното формирование.

Като един от нас ще имаш възможността да участваш в дейности, свързани със защита на населението и предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Има изискване да не си служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната.

Тук, можеш да прочетеш за останалите изисквания и необходимите документи за кандидатстване:

Кандидат при нас може да бъде всяко дееспособно лице, което:
– е навършило 16 години, независимо от трудовото или служебно правоотношение;
– е клинично здраво;
– не страда от психично заболяване;
– не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
– е с умения за работа в екип;
– е способно да поема отговорност.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Кмета на Община Пловдив.
2. Формуляр за кандидатстване.
3. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
4. Медицинско удостоверение от личния лекар, доказващо, че лицето е клинично здраво.
5. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
6. Свидетелство за съдимост.
7. CV (подробна автобиография).
8. Копие от документ/и за завършено образование.
9. Копие/я от документ/и за придобита специалност или правоспособност, или за завършени курсове, ако има такива.
10. Копие/я от документ/и за правоспособност за работа със специализирана техника и/или оборудване, ако има такова.
11. Копие от свидетелство за управление на МПС, ако има такова.
12. Копие от лична карта.
13. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см.

Комплектът образци от документи за членство в Доброволно формирование „Пловдив 112“ може да бъде получен всеки работен ден на адрес: гр. Пловдив, ул. „Емил дьо Лавеле” № 6, Отдел „ОР и УК” на Община Пловдив, тел. за справки: 032/656-716, 0894/351632.

Попълните документи се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:15 ч. на адрес: гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, в деловодството на Община Пловдив.

Крайна дата за подаване на документите: 02.09.2020 г.

Подалите документи кандидати попълват личностен въпросник в периода 8-9 септември 2020 г. и се явяват на събеседване на дата, уточнена с всеки кандидат при попълване на въпросника.

Желаем ти успех и те чакаме при нас!

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.