ГрадътНовини

Бившият Спортен диспансер и НСА започват партньорство

МЦ по рехабилитация и спортна медицина I и НСА станаха партньори. Това стана възможно, след като Медицински център по рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив, и Националната спортна академия “Васил Левски” в София подписа договор за съвместна дейност.

С него бившият Спортен диспансер се задължава да осигури условия и материална база както за обучение, така и за клинична практика на студентите от факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм” в съответствие с учебния план на НСА и изискванията на Министерство на здравеопазването.

„Това споразумение е част от моите намерения да изведа на предни позиции лечебното заведение и да го превърна в център с национално значение“, заяви управителят д-р Влатко Глигоров. Той припомни, че МЦРСМ I Пловдив вече е утвърдена база за практически упражнения на Медицински колеж към Медицинския университет в Пловдив при обучение на рехабилитатори. МЦРСМ I и Медицински университет – Пловдив имат подписан договор за практическо обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи“.

Благодарение на добрите отношения с КЦМ бе доставено ново съвременно оборудване за лечение на пациентите на центъра.

Още когато пое ръководството, д-р Глигоров каза, че диспансерът е уникално по своя характер лечебно заведение, което няма аналог в българската здравна система. Има огромен потенциал да се развие и да разшири своята дейност, а амбицията му е да го направи по-привлекателен за пациентите чрез въвеждане на нови модели на сътрудничество.

Въпреки всички трудности свързани с COVID пандемията и въведените епидемични мерки, както и предизвикателствата, свързани със старата база и амортизираната техника, в рамките на 18 месеца ръководството успя да изпълни поетите ангажименти и да стабилизира МЦРСМ I не само финансово, но кадрово и организационно.

Д-р Глигоров отбеляза, че поради спецификата на своята дейност бившият Спортен диспансер не е в състояние да генерира приходи от НЗОК, подобно на другите общински здравни заведения, нито да въведе платени услуги на базата на специализирана медицинска помощ. Това са причините през последните 5 години дружеството да генерира загуби, които с огромни усилия вече са преодолени.

Предстои цялостната реконструкция и модернизация на бившия Спортен диспансер, за което се очаква финансиране от община Пловдив като принципал на общинското здравно заведение. След като бъде изпълнен този ангажимент, центърът ще разгърне своя потенциал и ще направи голяма крачка напред, убеден е управителят.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина