Аграрен университет-Пловдив проведе национална кръгла маса

Градът Избори 2021 Новини
Аграрен университет
Под Тепето

Темата беше „Перспективи и възможности пред българските традиционни селскостопански продукти, храни и напитки”

 

Първа национална кръгла маса, посветена на потенциала и възможностите пред българските традиционни селскостопански продукти, храни и напитки, се проведе в Аграрен университет – Пловдив на 28 юни 2022 г.

Хибридното събитие събра на едно място представители на академичната общност, бизнеса, неправителствения сектор, представители на местните инициативни групи за локални храни и рибарство, експерти с доказан опит, студенти.

Кръглата маса бе организирана по инициатива на г-н Георги Събев- докторант в Аграрен университет- Пловдив и служебен заместник-министър на земеделието, храните и горите през 2021 г., в сътрудничество с Аграрен университет – Пловдив и Университета по хранителни технологии.

Доц. д-р Боряна Иванова, заместник-ректор на Аграрен университет, откри кръглата маса и поздрави участниците за инициативността им, като подчерта важността на местните храни за икономиката на страната и ролята на обеднинените услилия на обществото за опазването им.

„Много хора и организации работят с и за български традиционни селскостопански продукти, храни и напитки, но липсва единен форум, в рамките на който могат да се обменят мнения, да се показват добри практики, да се обсъждат актуални законодателни и стратегически документи от национално или европейско значение, както и да се работи за единна рамка за остойностяване на потенциала на тези продукти“, коментира Георги Събев, понастоящем парламентарен съветник по земеделие и рибарство в Европейския парламент.

„Често липсва продължение на сътрудничество или пък последващо развитие, когато приключи проектно финансиране за проект, продукт или регион. Това не развива местните общности, тъкмо напротив. Време е да се създаде платформа, на която хора, обединени от единомислие – от науката, бизнеса, местната администрация, неправителствения сектор и експерти могат да обменят опит, да комуникират с експерти от страната и чужбина и да работят за засилване на местните икономики, особено в селските райони“, каза още той.

Участниците се обединиха около становището работата в този формат да продължи и да се развива, защото около българските традиционни селскостопански продукти, храни и напитки има много належащи въпроси, чиито решения трябва да бъдат намерени в най-кратко време. Г-н Събев подчерта, че това е първото събитие от поредица от дискусионни форуми, които планира да се организират в бъдеще.

 

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.