ГрадътНовини

Пловдив стана част от Европейските градове за устойчива енергия

В мрежата се обединяват усилията на 9 града за прилагане на иновативни решения  по обновяване на сгради

Запознаха жители на Тракия с необходимостта от санирането на жилищни сгради

Пловдив стана част от европейските градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия. Заедно с Гьотеборг (SE) и Газиантеп (ТR) участва като асоцииран град и провежда дейности, свързани с политиката за обновяване на жилищни сгради.

Община Пловдив реализира тези дейности като част от целите на проект „Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия” (European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy – GUGLE), който е финансиран по Седма рамкова програма на ЕС.

По този повод във вторник в район Тракия се проведе информационна среща с граждани за по-детайлно представяне на темата.

„В Тракия има вече няколко санирани блока и въпреки първоначалното неразбиране на програмата, хората са все по-доволни, чувстват се много по-комфортно в жилищата си, спестяват и от сметки за отопление,“ заяви районният кмет Костадин Димитров.

В Пловдив има около 250 сгради общинска собственост. От тях сгради с РЗП над 208 000 кв.м. са обновени по различни програми – Международен фонд „Козлодуй“, Национален доверителен Екофонд, Проект „Красива България“, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, ОП „Регионално развитие“, Фонд „Енергийна ефективност“ и собствени средства на община Пловдив.

В район „Тракия“ действат 2 детски ясли, 1 Обединено детско заведени и 7 детски градини, от които две са нови – ДГ „Червената шапчица“ и ДГ „Велимира“ и отговарят на съвременните изисквания за икономия на енергия. В детските градини „Слънце“, „Кремена“ и „Таня Савичева“ са изпълнени мерки за енергийна ефективност, а за „Еделвайс“, „Десислава“ и ОДЗ„Едгар Бороу“ към настоящия момент има изготвени проекти за обновяване. Енергийни мерки са реализирани и в две от училищата в района – от фонд „Енергийна ефективност“ – СОУ „Черноризец Храбър“, а по ОП „Регионално развитие“ – СОУ „Димитър Матевски“. Подменена е старата амортизирана дограма с такава, отговаряща на нормите за топлопреминаване, поставена е топлоизолация на външни стени, ремонтирани са покривите, монтирани са слънчеви колектори за битово горещо водоснабдяване.

Изпълнените енергоспестяващи мерки снижават разходите за отопление с не по-малко от 30%, което допринася за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух.

Проектът GUGLE цели да съчетае най-новите резултати от проучвания, свързани с интелигентното обновяване на сгради; да демонстрира техническата, социално-икономическата и финансовата осъществимост на решенията за устойчиво реновиране на групи сгради; да интегрира резултатите в ясни, изчерпателни и приложими „модели за интелигентно обновяване“, с които да стартира широкомащабна кампания в цяла Европа в интелигентни градове и общности до 2020 г. с помощта на асоциираните градове, сред които е Пловдив.

През 2013/2014 проектът е започнал с проучвания от страна на 6-те главни партньори – Виена (AT), Аахен (DE), Милано (IT), Сестао (ES), Тампере (FI) и Братислава (SL), след което при тях са започнали инфраструктурни мерки в определени квартали и групи сгради за саниране, поставяне на соларни бойлери и т.н. за подобряване на енергийна ефективност. Той има за цел да демонстрира осъществими модели в цяла Европа за обновяване на сградния фонд, където има почти нулево нетно потребление на енергия.

Пилотните градове се ангажират да обновят общо 226 000 м² жизнено пространство през 6-те години на проекта с цел постигане на 40-80% спестяване на първична енергия във всеки район, като същевременно се увеличи делът на възобновяемите енергийни източници с 25% до 2019 г.

Тези общо 9 европейски града обединяват усилията си, използвайки информация, събрана чрез задълбочени проучвания на интелигентното обновяване на сгради, за да приложат иновативни решения, адаптирани към специфичните местни нужди.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина