ГрадътНовини

На предпоследното класиране за детските заведения в Пловдив останаха незаети общо 267 места

В проведеното текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив, което е предпоследно за годината, взеха участие 360 деца. От тях най-много са децата на яслена възраст – 175. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 102 деца, за втора – 60, за трета подготвителна група – 14 деца, и 9 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група.

За класирането бяха обявени общо 380 свободни места, като 76 от тях за децата в яслена възраст, 81 – за първа възрастова група, 46 – за втора възрастова група, 116 – за трета подготвителна група и 61 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 113 от кандидатстващите – 56 деца за детските ясли, 26 за първа възрастова група, 16 за втора възрастова група, 11 за трета подготвителна група и 4 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 03.12.2018 година.

Остават незаети общо 267 места, съответно за яслени групи – 20 места, за първа група – 55, за втора група – 30, и за подготвителните групи съответно 105 за трета и 57 за четвърта. Анализите показват, че 43 от некласираните деца са записани и посещават детски заведения, но желаят преместване по различни причини.

До края на календарната 2018 година ще бъде проведено още едно класиране – на 13 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 04.12.2018 г. Предстои утвърждаване на графика на дейностите за следващата календарна 2019 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина