ГрадътНовини

Започна кандидатстването за детските градини в Пловдив за учебната 2019/2020 г

Започна кандидатстването за прием в първа група на детските градини в Пловдив за учебната 2019/2020 г.у съобщиха от местната администрация.

За родените през 2016 година деца, които навършват 3-годишна възраст през 2019 г. и следва да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2019/2020 г., първото основно класиране ще е на 15 май 2019 г. Свободните места за него са 1807 и са публикувани на сайта на Системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив.

Вече могат да бъдат подавани заявления за участие в класирането. Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 13.05.2019 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание за прием (за тях крайният срок е 10.05.2019 г.). По-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението,  родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 16.09.2019 г., с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30.09.2019 г. Те могат да постъпят на 16.09.2019 г., при желание на родителите, или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31.12.2019 г.

Във вторник бяха публикувани и резултатите от първото за тази година текущо класиране за прием на децата в детските градини и ясли. В него участваха 405 деца, които кандидатстваха за обявените 198 свободни места. От всички участвали в класирането деца, 231 са на яслена възраст. Класирани са 33 деца. Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 24.01.2019 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 15.01.2019 г. включително.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2019 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите (dz-priem.plovdiv.bg – раздел „Нормативни документи“). В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина