Пловдивският бизнес поиска намаляване на бюрокрацията при издаване на работни визи за граждани на държави извън ЕС

Гласове

Сдружение „ Бизнесът за Пловдив” предложи ред законодателни мерки на народните представители от града

Въвеждане на нормативи за качество на продаваните твърди горива с цел подобряване на качеството на атмосферния въздух и законодателни мерки за намаляване на бюрокрацията по процедурата за издаване на работни визи за граждани на държави извън ЕС. Тези и други мерки предложи сдружение „Бизнесът за Пловдив” до народните представители от града в среща, инициирана от предприемачите. Тя се случи вчера, в сградата на фирма „Профилинк”. На една маса с представителите на бизнеса под тепетата седнаха депутатите  Медна Стоянова, Димитър Лазаров, доц. Георги Йорданов, Александър Сиди и Елена Аксиева.

Сдружението предложи на народните представители още промяна на законодателството за справедливо определяне на размера на такса битови отпадъци, в това число за стопанските субекти – следване на принципа „замърсителят плаща”. А също и законодателно решение данъкът МПС за лизинговите автомобили да остава в общината, където ползват пътната инфраструктура /местодомуват/, а не в общината, където е централата на фирмата – лизингодател. Бизнесът поиска още съдействие от страна на законодателите за изграждане на сграда, в която да работи Пловдивската опера, която в момента „гастролира” в собствения си град.

Членовете на сдружение „Бизнесът за Пловдив” представиха експертни позиции по тези теми. Изразено  бе критично отношение от страна на Сдружението към мудността при приемането на законодателни мерки, дефицитите при тяхното прилагане, абсурдите в действията на държавната администрация и неясното определяне на приоритетите в държавната и общински политики.

Всички членове на Сдружението, които в момента са 31 фирми – водещи в икономиката на Пловдив, са на мнение, че народните представители от град Пловдив могат и трябва да предложат законодателни мерки, които да подобрят бизнес-средата, или да отправят питане към съответните министри, които  отлагат прилагането им.

Предвижда се следващата среща с народните представители да бъде с фокус кадрите и тяхната квалификация, обучението в училищата и висшите учебни заведения. На тази бъдеща среща двете страни ще се информират взаимно за напредъка по темите, които бяха обсъдени вчера.

„Бизнесът за Пловдив” ще продължава да поставя въпроси, които са свързани с интересите на гражданите на Пловдив за „по-добър град, за по-добър живот“,  заявяват от сдружението.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.