Съединение с пореден проект- „Подобряване на ефективността на Общинска администрация”

Героите на деня

Image title
Община Съединение стартира изпълнението на поредния спечелен проект. Стойността на проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация Съединение”, който се осъществява изцяло с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е 77 052, 50 лв.
При изпълнението му ще бъдат формулирани и решени проблеми, свързани с управлението, организацията и качеството на работа на Общинска администрация Съединение.
Image title
В рамките на проекта ще бъде проведен функционален анализ на администрацията и ще бъдат оценени релевантността на функциите, ефективността и ефикасността на общинската дейност. На база резултатите от анализа, ще бъде изготвен проект за нова организационна структура на Общинска администрация Съединение. Ще бъдат разработени нови и актуализирани действащи нормативни, стратегически и други вътрешни документи. Преди да бъдат окончателно утвърдени, планираните промени ще бъдат представени на Кръгла маса. В дискусията ще се включат както ръководството и служителите на Общинтата така и представители на всички външни за администрацията заинтересовати страни. Целта на форума е да бъдат отчетени и интересите на жителите и бизнеса в общината, които са основни потребители на административните услуги.
Image title
Проектът ще завърши с обучение на служителите, пряко отговорни за прилагането на организационните и нормативни промени в ежедневната дейност на администрацията.
Чрез изпълнението на проекта Община Съединение ще постигне редица положителни резултати като намаляване на бюрокрацията и съкращаване на времето и разходите за предоставяне на по-качествени административни услуги.
Проект  „Подобряване на ефективността на Общинска администрация Съединение” е с продължителност 11 месеца и се реализира съгласно Договор № 13-11-6-U-004, подписан от Община Съединение и УО на ОПАК на 19. 08. 2013 г.Image title

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.