Героите на деня

Очакват държавен хаос заради съдебен изпълнител

Тръгва дело за правата на скандалния Атанас Атанасов, зейват дупки в две министерства

Един от жалбоподателите Стефан Митков
Един от жалбоподателите Стефан Митков

Истински държавен хаос може да настъпи, ако се окаже, че скандалният частен съдебен изпълнител Атанас Атанасов упражнява професията си нелигитимно. Утре тръгва дело във Върховния административен съд, в което трима души обжалват заповед на бившият правосъден министър Георги Петканов, с която той възлага на пребития наскоро на 42-годишният роден в Раковски мъж правомощия на ЧСИ. Страните по делото Петър Станчев, Стефан Митков и Даниела Балникова са категорични, че Атанасов няма право да работи като съдебен изпълнител, тъй като не е представил диплома за завършено висше образование и че при подписване на правомощията му са допуснати грешки в две министерства. Ако това бъде доказано всички 4 хиляди частни изпълнения на Атанасов ще се окажат несъстоятелни. Ще тръгнат лавина от дела, като голяма част от тях ще бъдат насочени срещу държавата. “ Има стотици, хиляди ужилени от този човек. Който иска може да се присъедини към нас. Номерът на делото е 14258 от 2008г. на ВАС. Всеки, който иска да се ползва с правата на резултата от това дело, трябва да се присъедини като страна към него”, призова Стефан Митков, една от жертвите на Атанас Атанасов. “ Този човек е  100 процентов престъпник. Заявявам го най-отговорно. Покровителстван е от институции, които трябва да вземат отношение по неговите престъпления”, заяви Петър Станчев. Той и юристите му са категорични, че от момента, в който административния акт за правомощията на Атанасов е атакуван в съда, той няма право да прави изпълнение. “Въпреки това, той продължава да практикува. Последното му действие е от преди три дни”, разкри Станчев и показа документ от март 2009-а. Мъглявото удостоверение от Министерството на образованието
Мъглявото удостоверение от Министерството на образованието

Станчев, Митков и Балникова обжалват заповед на екс министъра на правосъдието Георги Петканов, с която той е възложил на Атанасов правомощия на частен съдебен изпълнител. Заповедта е издадена на 16.11.2005г., а според жалбоподателите разрешението е издадено при допуснати очевадни нарушения. Те твърдят, че Атанас Атанасов не е отговарял на критериите за валидно признато висше юридическо образование. До ден днешен той не е представил дипломата си от италианския университет “Тор Вергата”. “Обикалял из министерствата с удостоверение от  висшето школо с прикрепен към него хорариум, според което е изкласил. Така или иначе обаче хвърчащият лист, който Атанасов показва,  се признава за официален документ и на 13.07.2000г. Министерството на науката и образованието издава на свой ред свое мъгляво удостоверение, според което признава юридическата диплома на Атанасов. Странното в документа са няколко неща. Първо, в него не се съдържат почти никакви лични данни на лицето, което има право да се възползва от въпросният удостоверение. В официалния документ е спестено дори бащиното име на Атанас Атанасов. Няма ЕГН, адрес или какъвто и да било друг детайл около личността му. Само две имена, няколко подписа от членовете на някаква комисия, министерски печат и дата. Документът изглежда така, сякаш ще служи не на юрист, а на бакалин в местния мини маркет”, казва Стефан Митков. “Най-фрапантно обаче е друго- като основание за издаването на удостоверението са посочени член 31 от закона за висшето образование и параграф 2 от Указа за признаване дипломи за Висше образование, издадени от чуждестранни висши учебни заведения. При справка с информационна система упоменатите нормативни актове са отменени с влизането в сила на новия Закон за висшето образование през 1995г. и не са валидни към 13 юли 2000-а г. По закона от висшето образование действал към тази дата когато е издадено удостоверението, член 31 урежда съвсем други отношения. Излиза, че или някой не е знаел какво гласи действащият закон, или си е затворил очите. Безумно е, защото удостоверението е направено на база на отдавна отменени нормативни актове”, анализира документа Петър Станчев. Дори от справка в интернет се разбира, че за да се признае на някого диплома за висше юридическо образование, следва той да е завършил юридически факултет на българско висше учебно заведение, което да отговаря на Закона за висшето образование и наредбата. Това важи до август, 2001-а, когато влиза в сила ново постановление на министерски съвет. “Към датата 13.07.2000г. е било невъзможно на основание удостоверение за завършено юридическо образование в чужбина, някой да придобие професионална квалификация “юрист””, разчитат закона юристи. Освен всичко друго, задължително е всеки юрист да има 3500 учебни часа хорариум и да е минал няколко дисциплини, сред които История на българската държава и право. Такава дисциплина в хорариума, представен от Атанасов, няма. “За сметка на това има каноническо право”, чудят се жалбоподателите. Така или иначе обаче, кетапът от “Тор Вергара” е признат. На 16.10.2000г. министерството на правосъдието издава на Атанас Атанасов удостоверение за признаване на юридическа правоспособност. Тук обаче отново зейва дупка, тъй като от документите е явно, че той няма задължителен едногодишен стаж, без който по закона съдебната власт или по закона за адвокатурата, нямаш право да упражнява професия. “Дипломата му е призната на 13.07.2000г. От този момент нататък е следвало да изкара една година стаж, за да се яви на теоретико-практичен изпит и да получи удостоверение за правоспособност, както е според закона към този момент. Как е изкарал такова, след като е видно, че изпитът е бил на 06.10.2000г.. Излиза, че стажът му е по-малко от шест месеца.”, питат се юристи.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина