БългарияГероите на деня

Дани Каназирева: Без компромис спрямо бездействащите собственици на опасни сгради

Председателят на ППГОС „Съюз за Пловдив“ внася питане до кмета какви действия се предприети и иска радикални мерки за опазване на културното наследство

Какви действия  е предприела  община Пловдив  спрямо собствениците на опасните сгради,  включително и  на сградите със статут на паметници  на  културата?  Това е основният въпрос,  който  поставя в питането до кмета  председателят на  ППГОС „Съюз за Пловдив“  Дани Каназирева. 

На  общинската сесия на 17 май съветничката  ще иска  подробна информация  от 2009 г. насам съгласно Закона за културното наследство, който дава правомощия на общините за конкретни действия спрямо собствениците на неподдържаните и опасни сгради.  Администрацията  трябва да отговори колко предписания за обезопасяване на  паметниците на културата са издадени, с какъв срок и дали той е изпълнен. Колко протокола с подробното описание на опасните имоти  са съставени от комисията ?  Въз основа на тези протоколи колко заповеди, с които собствениците се задължават да извършат ремонти, са връчени и дали са изпълнени?  Има ли сграда – паметник на културата, ремонтирана със средства на община Пловдив, и дали се е стигало до вписване на законна  ипотека за събиране на средствата? Какъв е броят на наложените глоби и колко от тях са платени?  Колко са рисковите паметници на културата в Пловдив?

Въпросът се внася по повод инцидента с падналата мазилка от фасадата на частна сграда на ул. „Бетовен“, която за малко не уби дете, както и във връзка със съборения от собствениците  тютюнев склад на ул. „Одрин“ 8.

Адв.  Каназирева  напомня, че в Пловдив назад в годините са водени дела срещу общината за неимуществени вреди, причинени на граждани от паднала мазилка от фасади на стари и необезопасени сгради. За да не се стигне до фатален инцидент, опазването на  сградите – паметници на културата трябва да стане един от приоритетите  на община Пловдив.

Проблемът е изключително важен в две насоки: от една страна относно опазване културното наследство на Пловдив, а от друга осигуряване безопасността и здравето на хората, като в тази връзка Община Пловдив има законовата възможност да предприеме действия за сметка на бездействащите собственици на имоти с цел предотвратяване инциденти от необезопасени и опасни сгради в града.

Съветничката  напомня,  че  в  Закона за културното наследство от 2009 г. и с отделни поправки след това,  са посочени  ясни правила.    

Всеки собственик на опасна сграда е длъжен да предприеме  незабавен ремонт или събаряне.

Кметът или упълномощеното от него лице дават указания за  обезопасяване  със срок на изпълнение. Ако  тези действия не са извършени, общината може да  направи ремонт   с бюджетни средства. Комисия, назначена от кмета, съставя констативен протокол за състоянието на сградата и количествено – стойностната сметка за разходите за обезопасителните работи. След уведомяване на собственика общината извършва  ремонт. 

Изразходваните средства се възстановяват за сметка на собствениците, които бездействат, като законът дава право на Общината за вписване на законна ипотека  по партида на имота за стойността както на  обезопасителните,  така и на ремонтните дейности, за да бъде запазена културната ценност и съответно принудителното събиране на задълженията. 

Редът за обезопасяване на опасани сгради от страна на общината при бездействие на техните собственици и съответно принудителния ред за събиране на изразходените за това средства, е предвиден и за опасни сгради, които не са паметници на културата, като подробно редът е регламентиран в Закона за устройство на територията.

 Убедена съм, че при наличието на Закона за културното наследство, както и на общинската наредба, приета през 2013 г., общината би могла да направи много  за  опазването на  ценните сгради,  а  едновременно с това –  да предотврати  инциденти, коментира  Дани Каназирева.

 „Съюз за Пловдив“ е готов да подкрепи и да помогне на администрацията във всички действия в тази насока, подчертава съветничката. 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина