Баташки се отправи към УМБАЛ „Св. Георги“ с нелеп компромат

Героите на деня

Баташки се опитва да води хорото с нелепи компромати
Баташки се опитва да води хорото с нелепи компромати
Мръсните номера в битката за директорския стол на Университетска болница започна да прави днес доц. Илия Баташи. Възедрият социалист се отправи към УМБАЛ с меко казано странен компромат срещу настоящото ръководство. В прессъобщение, пратено от градската централа на БСП, той твърди, че е получил сигнал на депутатската си поща от очевидно някой изключително добре запознат с вътрешната документация на обществените поръчки на болницата. В „компромата“ се сравняват две обществени поръчки на „Св. Георги“ за сходни медицински консумативи, които са сключени на различни цени, в различен период от време. Според Баташки това е злоупотреба и всички служби едва ли не трябва да влетят в болницата и да разследват.

Дори за хората, на които не им е страст икономиката обаче, ще стане ясно, че при прозрачно проведена процедура по Закона за обществените поръчки, цената може да варира в зависимост от явилите се кандидати и техните оферти, както и от измененията в пазара. Всяка една институция има обществени поръчки за различни неща на различни цени. С абсолютно същите съображения можем да изкараме, че в община Пловдив се вършат злоупотреби с обществени поръчки, тъй като процедури с един и същи предмет са изпълнявани на различна цена, от различни дружества в различни моменти. Което е и главната цел на принципите за обществените поръчки, свободната конкуренция и пазарната икономика. Ако Баташки твърди, че пазарната икономика трябва да се движи по комунистически принципи и фиксирани цени- толкова по-зле. А и явно той хич не уважава Закона за обществените поръчки, което е голям проблем при положение, че се готви да управлява институция, която бълва обществени поръчки. Пълен нон сенс. А този закон дори не фигурира в компромата, който той е представил на медиите днес. Говори за договор, но не по обществена поръчка, а сякаш по поръчение на ръководството. Прочетете сами първо съобщението на доцента, а после и на ръководството на УМБАЛ.

Баташки: Ръководството на УМБАЛ „Св. Георги” е сключило скандален договор с фирма „Електро Мед България” ЕООД, с който се ощетява бюджета на здравното заведение в размер на милион и триста хиляди. Това се казва в сигнал до пловдивския народен представил доц. д-р Илия Баташки, получен на парламентарната му поща. Според сигнала договорът е сключен тези дни и се отнася до доставката на 800 броя еднокухинни кардеостимулатори. Единичната цена на тези консумативи по договора, сключен за срок от две години,  е 2400 лева. Същата фирма е доставяла същите консумативи на същия производител и по предишен договор, който е изтекъл през май 2013. В него единична стойност на еднокухинни кардеостимулатори е била 1580 лева. Разликата за една година е 656 000 лева минус за бюджета на Университетска болница, пише в сигнала. Според авторът на сигнала това не е единичен случай, а такива контракти са системна практика в лечебното заведение.
Това е недопустимо предвид състоянието на здравеопазването ни. Считам, че трябва да се направи незабавна проверка от министъра, икономическа полиция и прокуратурата, за да се види защо и на какво се дължи такава разлика в сумата, която ще ощети болницата с 1.3 млн.лв за две години, заяви народният представител от КБ доц. Илия Баташки. .

УМБАЛ „Св. Георги“: Във връзка с изнесените от народния представител доц. Илия Баташки твърдения в медиите, че ръководството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД е сключило договор с фирма „Електро Мед България” ЕООД, с който се ощетява бюджетът на здравното заведение в размер на 1,3 млн. лв., информираме обществеността за следното:
За възлагане на обществената поръчка е подготвена, оповестена и проведена най-тежката процедура по ЗОП, с която се гарантира необходимата прозрачност и полза за лечебното заведение и неговите пациенти.
Договорът за закупуване на кардиостимулатори не ощетява лечебното заведение, нито ощетява неговия персонал или неговите пациенти, тъй като е сключен в рамките на утвърдените от НЗОК цени.
Обществеността следва да знае, че кардиостимулаторите се заплащат от бюджета на НЗОК, а не със собствени средства на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, което автоматично изключва възможността за възникване на финансова щета. 
Ръководството във всеки един момент има готовност да предостави всички данни и документи по провеждане на процедурата на компетентните проверяващи органи, в т.ч. на икономическа полиция или прокуратура, защото е сигурно в действията си и в спазването на Закона за обществените поръчки.
Избрана е икономически най-изгодната оферта без отклонения от методиката за оценка по ЗОП, като до оценка на офертите са допуснати всички фирми, които са заявили интерес за участие.
Законът за обществените поръчки задължава лечебното заведение да сключи договор с оценения най-високо и класиран на първо място участник, като ЗОП не предоставя възможност на лечебното заведение, по какъвто и да е начин да влияе върху размера на предложените цени, нито да изисква от кандидатите да се придържат към цените, които са оферирали няколко години по-рано.
Нарушение би било прекратяването на процедура извън основанията, изрично посочени в Закона за обществените поръчки.
Ръководството не може да се ангажира да коментира промените в пазара на цените на медицинските изделия.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.