БългарияНовини

Бумащината е най-порочната практика на МОН

Синдикат „Образование“ проведе национално изследване относно неработещите политики и практики в Закона за предучилищното и училищно образование.

Целта на изследването е да се определят и подредят по приоритет кои национални политики и практики са неработещи, от което следва да бъдат премахнати и кои политики или практики имат нужда от промяна.

Изследването е проведено сред 4575 души в рамките на 10 дни. То включва: учители-88.4%, директори-3.9%, родители и заинтересовани-7.7%. Резултатите от изследването ще бъдат представени на Министъра на образованието и науката и политическите партии, участващи в 48 народно събрание.

Възрастовата група на участниците кореспондира с високата средна възраст на българските учители: От 45 до 55 години 38,3 %; от 55 до 60 години 22,3 %; от 35 до 45 години 21 %; до 35 години 10,6 % и 60+ 7,8%.

Класацията за най-порочна практика на МОН с 72,8%, участниците са определили „Прекомерна административна натовареност“.

74% смятат, че незабавно трябва да се променят или отменят кухите текстове в ЗПУО и многобройните образователни наредби.

64.3% настояват да се намали драстично практиката, да се изискват идентични информации от МОН и РУО.

Да се премахнат многобройните платформи, които следват всяка дейност и проект от МОН, и да се ползва единна електронна платформа, са настояли 61% от участниците. Учителите настояват за свобода на избора на платформи, без ограниченията и натискът на ИКТ дирекцията на МОН, оглавявана от Борис Герасимов.

Учителите от Синдикат „Образование“, твърдо настояват Борис Герасимов, директор „Дирекция ИКТ“ към МОН, да се извини публично на българските учители за изявлението: „Основната пречка пред дигитализацията на всяка образователна система са учителите.“

Да се промени процедурата за налагане на санкции към учениците, са настояли 37% от участниците.

Други предложения са:

Да се забрани на администрацията на МОН и РУО да изисква справки и информация, налични в НЕИСПУО.

Да не се налага на класния ръководител, да провежда разследвания заради отсъствията на учениците, а ако министъра смята за важно, да назначи администратори в образователните институции.

Педагогическите специалисти незабавно да бъдат освободени от училищни комисии, за които нямат ценз и експертиза. Такива са изисквания на Гражданска защита, МВР, МЗ и РЗИ, Отделите за закрила на детето и др. Да бъдат назначени пожарникари, полицаи, лекари и социални работници за това.

Над 90% от документацията, свързана с работата на учителите за деца и ученици със СОП е лишена от смисъл, а това отнема от ресурса и времето за работа с тези деца и ученици, предложението е да се намали драстично отчета, за сметка на работата.

Според „Синдикат „Образование“ прекалената административна натовареност е един от най-големите пороци на образователната система в България.

Промяната на кухите текстове в ЗПУО и многобройните наредби, обхващащи над 5000 страници, трябва на бъде топ приоритет на бъдещите образователни министри. Това ще бъде труден и бавен процес, защото бумащината, като октопод е обхванала всички сфери на образователните дейности. До голяма степен за работата на педагогическия специалист и за рейтинга на образователната институция се подхожда само документално, без опит да се вникне в същността и спецификата на училището или детската градина. За работата на учителя от МОН съдят само и единствено по неговите отчети, справки, портфолио и самооценки. Дори оценките на учителите към учениците се неглижират от образователните администратори последните 10 години, а те са много по-точно мерило от „Независимите външни изпити“, заявяват от синдиката.

Образователна бумащина, като системен порок отблъсква на първо място постъпващите в системата учители, което е повод и за високата средна възраст на българските учители, добавят още.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина