БизнесБългарияМненияНовини

Ще има ли сиеста за българите?

Жегата вдига разходите за заплати у нас средно с 0,6%, сочи изследване, а очакваните загуби от БВП заради високите температури са 0,4 процентни пункта

Средно с 0,6% се увеличават разходите за заплати у нас заради високите температури от началото на май до началото на август. Това показва анализ на експертите на Allianz Trade. Негативните последствия са изчислени на база научни изследвания, които доказват, че при горещо време продуктивността на труда намалява, заради необходимост от редуциране на работно време, забавяне на дейностите, повече грешки, както и заради ръст на допълнителни разходи за работодателите.

Като особено проблематични се считат дните с температури над 32°C, като в България за периода 1 май – 4 август са отчетени 16 такива.

Анализаторите смятат, че жегата може да доведе и до 0,4 процентни пункта загуби от БВП на страната

Негативните последици за България обаче са по-малки от очакваните загуби заради високите температури на глобално ниво, където очакванията са за спад на БВП от 0,6 процентни пункта.

Къде са съседите?

По-тежка е и ситуацията в други държави от Южна Европа, като в Гърция увеличението на разходите за заплати се оценява на 1,4%, а свиването на БВП – с 0,9 процентни пункта.

А Европа?

В Испания ситуацията е още по-сложна с 1,5% ръст на разходите за заплати и 1 процентен пункт загуба от БВП. В Италия очакванията са за 0,8% повече разходи за заплати и 0,5 процентни пункта намаляване на БВП. С 47 дни с температури над 32°C за разглеждания период икономическите последици в Китай са сериозни – 1,9% увеличени разходи за заплати и 1,3 процентни пункта загуба от БВП.

Докладът обръща внимание на притеснителните прогнози, според които

глобалното затопляне може да доведе до общо намаление на работните часове по света

с 2,2%, което е еквивалентно на 80 млн. позиции на пълно работно време.

Използването на климатици не може да бъде просто и универсално решение на проблема. В някои случаи технологията не е приложима (работа на открито), а в други е финансово недостъпна. В същото време масовата употреба на климатици би увеличила значително потреблението на енергия. Това от своя страна може да доведе до ускоряване на глобалното затопляне, ако се използват големи количества изкопаеми горива. Затова бързото преминаване към зелени енергийни източници е от ключово значение”, се казва още в доклада.

Според експертите обаче съществуват

възможности за редуциране на негативните последствия от високите температури

с подходяща подготовка, тъй като за разлика от други природни бедствия, периодите на горещини могат да бъдат прогнозирани.

В дългосрочен план са необходими промени в градската среда, като технологични промени в сградите, повишаване на енергийната ефективност, иновации в инфраструктурата.

В същото време следва да бъдат търсени нови решения за повишаване на производителността на труда, включително стратегии за промяна на работното време с увеличение в ранните сутрешни и късните вечерни часове.

Всичко това следва да бъде съобразено с конкретния контекст, да бъде въведено на правителствено и корпоративно ниво, както и да бъде отразено със съответните законодателни промени.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина