АктуалноГрадътИзбориМненияНовини

Здравко Димитров посочи защо мандата му е крив

Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров определи мандата си като „тежък“ пред негови колеги от Южен Централен район, по време на третото заседание на Регионалния съвет за развитие на района, което се проведе в Градския дом на културата „Борис Христов“ в края на тази работна седмица. На събитието присъстваха кметове, представители на бизнеса, неправителствени организации, работодатели и висшите училища. 

Ето какво изреди той като обстоятелства, които са утежнявали работата му: ковид пандемия, инфлация и бежанска война, забавянето на държавния бюджет и стартирането на програмите в новия период 2021-2027.

Димитров уточни, че изреденото от него значително е попречило на работата на всички кметове в страната.

По време на форума експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) представиха възможностите за кандидатстване по европейски програми и подхода за изпълнение на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е водеща за прилагането на подхода ИТИ.

„Отварянето на програмите се чака цял мандат, а той беше тежък“, посочи градоначалникът, който е и председател на съвета. 

Подробности представи Петя Агушева – главен експерт в отдел „Южен централен регион“ към МРРБ. От презентацията й стана видно, че постигането на целите ще се осъществи чрез двата основни приоритета на подхода „Европа по-близо до гражданите“ – „Интегрирано градско развитие“ за 10 най-големи общини в страната и „Интегрирано териториално развитие на регионите“ за 40 общини в страната.

Европа по-близо до гражданите- това е основният целеви приоритет от приоритет 5 от регламента за общоприложимите разпоредбите, посочи Петя Абушева, главен експерт в главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към МРРБ. По програма „Развитие на регионите“ има два приоритета. Първият е за интегрирано градско развитие и обхваща 10-те големи градски общини на България, като за Южен централен район това е Община Пловдив.

Вторият приоритет е Интегрирано териториално развитие на регионите, чрез който ще се насочат средства към 40 общини в България, като в ЮЦР те са 12 общини. Целта на програмата е насърчаване на градско и градско-селските функционални връзки, като ще се финансират и населени места с по-малко 15 хил. жители, обясни експертът. Ще се подкрепят дейности, свързани със здравна инфраструктура, туризъм, енергийна ефективност и обновяване на сгради – жилищни, обществени, пътна инфраструктура, устойчива градска мобилност, всякакви мерки с осигуряване градска инфраструктура, образователна инфраструктура и оборудване, култура, спорт. Допустимите бенефициенти са много повече – общини, държавни органи, представители на гражданското общество, бизнеса, научната общност, сдружения на собствениците на жилища, каза Абушева. 

Финансирането по приоритет 1 е малко над 1 млрд. лева, по 2 – 2.5 млрд. лева. 

Съществената част от заседанието беше членовете му да обсъдят варианти и одобряване на методика за дефиниране на Критерий 3 „Насърчаване на социално-икономическото развитие на региона“. Секретарят на РСР и началник отдел на ЮЦР Юлиян Моллов представи два варианта за разглеждане.

След дискусия по критериите в двата предложени варианта мнозинството гласува за вариант 1 с допълнения, който ще позволи на общините да намалят социалните и икономически различия в региона и да насърчат развитието му. Проектите в бъдещите ИТИ, които ще бъдат оценявани по критериите в методиката, ще трябва да отговарят на условията за повишаване на конкурентоспособността на икономиката в областта на научните изследвания, предприемачеството и туризма, също да обхващат темите, касаещи социалната кохезия и демографското развитие и не на последно място – да осигуряват устойчиво развитие и сближаване. 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина