Schneider Electric e най-устойчивата корпорация в света според класацията Corporate Knights Global 100 за 2021 г.

Актуално

Това е втора международна компания, която има мощности в Тракия икономическа зона и попада в престижната класация

Corporate Knights, канадска медия и изследователска компания, която разработва класации въз основа на корпоративната устойчивост, за постави Schneider Electric на първо място в годишния си индекс за 100-те най-устойчиви корпорации в света. Скокът от 29-ата позиция за миналата година до челото на класацията през 2021 г. представлява важно международно признание за навременния и устойчив ангажимент на Schneider Electric по въпросите на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG – Environmental, social and corporate governance). Високото класиране също така отразява трансформацията на компанията към водещ доставчик на дигитални решения, които улесняват енергийната ефективност и устойчивостта.

Това е втора международна компания, която има мощности в Тракия икономическа зона и попада в престижната класация.

Компания от Тракия икономическа зона е сред 100-те най-устойчиви корпорации в света

Новината съвпада със съобщението на корпорацията, че ускорява стратегията си за устойчивост.

Компанията обявява шест дългосрочни ангажимента и си поставя за цел изпълнението на единадесет конкретни цели за устойчивост до 2025 г.

Новата програма за въздействие върху устойчивостта на Schneider ще обхване периода от 2021 г. до 2025 г. и ще доведе до значително ускоряване на изпълнението на предишните цели. Тя се основава на шест дългосрочни ангажимента, които съответстват на всяка от целите на ООН за устойчиво развитие.

Тези ангажименти се поемат и реализират за каузата на един свят с положителен ефект върху климата, за ефективно оползотворяване на ресурсите, за живот, базиран на принципа на доверието, за създаване на равни възможности, за съвместни усилия на всички поколения и за нови възможности за развитие на местните общности.

„Стремежът да направим света по-зелен и по-справедлив е не само морална отговорност – той има своята бизнес логика“, изтъква Оливие Блум, главен стратегически директор и директор по устойчивостта на Schneider Electric. „2020 г., белязана от COVID-19, поредица от климатични бедствия и от петата годишнина от Парижкото споразумение за изменението на климата, постави на дневен ред спешната необходимост от действие. Също така стимулира желанието на нашите клиенти за ускоряване на собствения им преход към по-нисковъглероден свят. Нашите решения могат да им помогнат да постигнат целите си в този аспект.“

Единадесетте конкретни цели, които ще бъдат изпълнени до 2025 г., подкрепят тези ангажименти. И за първи път лидерите в повече от 100 страни, в които оперира Schneider Electric, ще определят локални цели за посрещане на нуждите на местните общности.

Schneider Electric започва ново прoизводство в Пловдив

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.