АктуалноВластГрадътНовини

Решават за Пробива под Водната палата на Димитровден

Бърза реакция от Общински съвет – Пловдив по повод на исканата извънредна сесия за стопирането на проекта за Пробива под водната палата.

Ще има извънредна сесия за пробива на Водната палата

Час след внасяне на искането в деловодството на Местния парламент, председателят Александър Държиков нарсочи заседание за 26 октомври. Така на Димитровден съветниците ще дебатират по следния дневен ред:

1. Представяне и обсъждане на проекта, кореспонденция с фирмата изпълнител, строителни книжа и разрешителни за „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”;

2. Представяне и обсъждане на кореспонденция с УО ОПРР относно възможни финансови корекции при изпълнение на проект „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”;

3. Представяне и обсъждане на протоколи от обсъжданията от Обществения съвет, създаден от ОбС – Пловдив, за контрол на разходването на средствата от заема по „Фонд за устойчиви градове“. Представяне и обсъждане на протоколите от обществените обсъждания за заема финансиращ изпълнението на проект за „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”.

Предлага да се ОбС да вземе следното решение:

Възлага на кмета на община Пловдив да предприеме мерки за преустановяване на изпълнението на проекта до изясняване на всички факти и обстоятелства относно пълнотата на строителната документация за цялостното изпълнение на проект „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”.

Вносители на искането за извънредна сесия са общинските съветници: Йордан Илиев, Иглика Казанджиева, Анета Попова, Златин Велев, Георги Василев, Емил Русинов, Иван Вичков, Христина Кашилска, Петър Ганев, Вера Тоскова, Станислава Лулчева, Ангел Славов, Стефан Дедев, Ясен Михайлов, Александър Държиков, Атанас Узунов, Георги Юруков, Слави Георгиев, Веселина Александрова, Веселка Христамян, Владимир Славенски и Добромира Костова.

Към този момент материали, които обикновено съпътстват заседанията, липсват, но всъщност липсата на публично оповестяване на тези гореизброени документи е сред причините за искане Пробива да бъде спрян.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина