Отпуснаха 18 000 000 лева за Голямоконарско шосе

Актуално Власт Градът Новини

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска 18 млн. лв. за реконструкция и разширение на Голямощонарско шосе. Парите са целево финансиране за отсечса с дължина 1,260 км, от бул. „Дунав“ до грани;ата с Община Марица. Това сатава ясно от одобрения списък за финасиране на общините по обективни критерии, чрез преструктуриране на бюджета на ведомството за 2022 г.

Общият финансов ресурс е на стойност 418 млн. лв. и бе осигурен в последният работен ден на юли. 234 общини ще получат финансиранe за 297 проекта за пътища, улици и ВиК. Средствата ще достигнат до над 6,4 млн. българи според националната статистика.

От понеделник МРРБ ще изпрати писма до общините, които не са подали всички необходими документи и не са представили доказателства за проектите си като: пълна проектна и техническа информация за обектите, валидни разрешения за строеж, декларация за липса на двойно финансиране и др. Документите ще бъдат събирани със съдействието на НСОРБ.

Общата стойност на всички проекти в списъка е над 827 млн. лв. През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Това условие бе договорено със сдружението на общините. Причината е, че за някои проекти няма да има физическо време да бъдат завършени до края на 2022 г., тъй като местните администрации тепърва ще провеждат процедури по ЗОП.

Още 13 общини в област Пловдив ще получат средства за свои инфраструктурни обекти. Вижте кои.

Община Карлово:

  • 9 151 917,42 лева са за рехабилитация и реконструкция на част общински път PDV 1360 от км 2+990 докм 6+140, и улична мрежа на населените места, през които преминава пътя -ул.Георги Бенковски в с.Войнягово, ул.1-ва в с.Климент, ул.Георги Димитров вс.Каравелово и ул.26-та в с.Богдан
  • 4 407 013 лева са за „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ген. Карцов“ в ПИ 9552 и бул.„Освобождение“ в ПИ 9538 по плана на град Карлово

Община Съединение:

– 8 160 000 лева за основен ремонт на общински път PDV2341, участък от км 0+000 до км 9+570

– 2 575 000 лева за реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна мрежа на гр.Съединение, западно от р. Потока, с обща дължина 8248,4 м.

Община Перущица:

– 5 093 471,62 лева са за реконструкция на общински път PDV1323 от край с. Йоаким Груево до начало гр. Перущица

– 1 814 585,83 лв. са за „Строителство и рехабилитация на водопроводната мрежа на град Перущица“

Община Лъки – 6 533 260 лева за Реконструкция на път PDV2134

Община Родопи :

– 3 738 250,01 лева са за реконструкция на водопроводната мрежа на с.Белащица

– 2 718 801,00 лева са за канализация на село Марково – главен колектор I продължение, главен колектори II и III.

Община Марица:

– 4 408 275,49 лева за рехабилитация на общински път PDV1150 км 0+000 до км 2+772,27

– 245 833,33 лева за канализация на с. Бенковски

Община Раковски – 3 007 817,77 лева за Рехабилитация на част от Път PDV3234/Ш565, Маноле-Белозем/- ШишманциРаковски, кв. Секирово, кв. Парчевич – /II-56/ от км. 0+000 до км. 4 +700

Община Брезово – 2 500 000лева за реконструкция и рехабилитация на общински път PDV1232 от км 5+130 до км10+285, със съоръжения и принадлежности към него

Ощина Стамболийски – 2 288 347 лева за реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Стамболийски

Община Хисаря – 2 255 820 лева за реконструкция на питеен водопровод, преминаващ успоредно на трасето нанапорен водопровод от нов сондажен кладенец по улици с О.Т. 126, 53, 51, 2, 85а,80, 76, до ПИ 40333.113.23 по плана на с. Кръстевич

Община Калояново – 610 256 лева за подмяна на съществуващ уличен водопровод по ул. „Петър Берон“, ул. \Цанко Церковски“, ул. „Васил Левски“ в с. Калояново

Община Първомай – 514 418,96 лева за реконструкция на общински път PDV1216, от км 0+000 до км 3+019

Община Садово – 263 572 лева за Довеждаш водопровод от водоем до село Поповица.

Вярвам, че следващите правителства ще осигурят приемственост на нашата политика за целево финансиране на общините на конкурентен принцип по обективни критерии. Това е първа стъпка към финансова децентрализация на българските общини. Прекратихме практиката да се раздават средства с ПМС без критерии или по политически пристрастия. Работихме в тясно сътрудничество с експертите от НСРОБ и се надявам това да е модел за политика към местната власт и занапред“, коментира вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов.

Споделете ни във:

1 thought on “Отпуснаха 18 000 000 лева за Голямоконарско шосе

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.