Кметът ще има право да получава дарения, без санкцията на Общински съвет

Актуално Градът Новини

Това ще става при определени условия, но никой не разбра какви

Местният парламент гласува на днешното си заседание промяна в Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

В предложението на кмета Здравко Димитров новият текст, гласеше: „До отмяна на извънредното положение дарението на движими вещи за нуждите на защита на населението от бедствия, аварии и други да се извършва от кмета на общината с издаване на заповед.

Според сега действащите правила дарения над 20 хил.лв. трябва да се гласуват от  Общинския съвет.

По време на дебатите обаче текстът бе допълнен с изискването това да „става под условие“. Предложението за условност дойде от председателя на политическата група на ГЕРБ в ОбС-Пловдив Йордан Илиев.

В залата за голяма част от съвтениците не стана ясно какво точно е предложението на ГЕРБ.

Част от съвтетницити поискаха пълна прозрачност на даренията, като  всеки от изказалите се изтъкна, че вярва на кмета и администрацията, но трябва да е видимо къде отиват средствата и материалите.

Незавсимият Слави Георгиев попита какви и колко са дарителите и  какво даряват, защото в момента „каквото се случва, е в невидение“. Той коментира , че двата оперативни щаба – Общински и Областен – са водели имиджова надпревара в един период от време.

Кметът Здравко Димитров отвърна, чу това не е така и двете структури работят в синхрон от самото начало на кризата.

„Пловдив и областта сме еталон“, каза той и подчерта, че има пълна прозрачност какви дарения идват и как се харчат средства.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.