Инициативният комитет „СТОП на кариерите в Белащица“ внася възражение и уведомление за гражданско неподчинение в Община Родопи

Актуално Власт Гласове Новини Разследване

От името на Инициативния комитет „СТОП на кариерите в Белащица“ днес в администрацията на Община Родопи ще бъдат внесени възражение срещу подаденото от „Европейски пътища“ АД заявление за удължаване с 25 години срока на концесия за добив от находище „Белащица – участък юг“ и уведомление за гражданско неподчинение от страна на жителите на околните села.

Във фейсбук страницата на ИК Павел Гемишев публикува текста на възражението:

„От публикуваната на уеб страницата на община Родопи информация става ясно, че „Европейски пътища“ АД е внесло инвестиционно предложение за продължаване на срока на предоставена и действаща държавна концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори от находище “Белащица“.

С настоящото възражение категорично се противопоставям на това инвестиционно предложение.

Добивът на природни ресурси в находището в землището на с. Белащица датира от 60-те години на миналия век. Понастоящем, са обособени и функционират две кариери: кариера „Родопи – Север”, предоставена на „Холсим кариерни материали Пловдив” АД и кариера „Родопи – Юг”, предоставена на „Пътища” АД. Приблизителната обща добивна площ от находище “Белащица“, включваща двете кариери (без пътните свързващи инфраструктурни участъци и площадките за трошене и товарене), възлиза на приблизително 53 хектара. Това представлява напълно видоизменена и деформирана огромна по площ планинска територия, по която липсват следи от каквато и да е било рекултивационна дейност.

В непосредствена близосj съществуват питейни водоизточници, карстови извори, жилищни сгради както и хилядолетен Манастир Свети Георги!!!

Ежедневното движение на камиони през жилищна зона, част от която е в регулацията на с. Белащица създава предпоставки за тежки ПТП. Замърсяват въздуха и създават нетърпим шум!

Считам, че продължаването на кариерната дейност ще се отрази изключително негативно на ландшафта, природата, водните ресурси, живота и здравето на населението в региона и ще понижи значително качеството на живот.

Изразявам увереност, че държавните институции ще защитят волята, здравето и благоденствието на обществеността и жителите в региона, а не частните интереси на национални и международни предприемачи!“

От своя страна кметството на Белащица обяви, че приема възражения и жалби от всички жители на с. Белащица и околните села.

„Възражения могат да се подават и на сайта на РИОСВ Пловдив. Да бъдем активни и отговорни за бъдещето на децата ни!“ – призоваха от там. 

Припомняме, че хората от района са недоволни от срещата по казуса в Министерството на енергетиката, който се проведе в петък. На нея кметовете на община „Родопи“ и на Белащица Павел Михайлов и Костадин Николов заедно с хора от Инициативния комитет обсъждаха аргументите срещу подновяването на концесиите със зам.-министър Пламен Данаилов. Те смятат, че заместник-министърът е бил подведен от своите служители и е отстоявал повече позицията на концесионерите, отколкото на гражданското общество.

Министерството на енергетиката очаква от Екоинспекцията в Пловдив ОВОС за кариерите в Белащица

 

Ето защо от ИК днес отново декларираха, че са готови да подновят протестните си действия и внасят в община „Родопи“ уведомление, че излиза в гражданско неподчинение.

Още по темата – Община Родопи сезира Европа заради кариерите в Белащица

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.