АктуалноВластГласовеГрадътИзбор на редактораМненияНовиниОбщина Пловдив

Граждани: Собственикът на имота в парк „Отдих и култура“ да го дари на общината

От инициативата „ За парка” внасят жалба срещу приетия Общ устройствен план в Административен съд,сезират и прокуратурата

Очакват исканията им да бъдат разгледани на общинска сесия на 13 януари

Представители на гражданската инициатива „За парка” внасят жалба в Административния съд срещу приетия Общ устройствен план в частта му с 81-те декара частен имот в парк „Отдих и култура” и ще сезират прокуратурата, тъй като и тя може да протестира ОУП в съда.

Това обявиха част от хората, които влязоха в ГИ с амбицията да спасят от застрояване зеления парцел в „Отдих и култура”. Днес те дадоха пресконференция в Общински съвет, на която представиха цялата история на схемата с така наречения Пловдивски Дисниленд и хронологията на казуса в последните 20 години.

Гражданите ще се съберат днес пред общината, за да разберат какъв е резултатът от срещата на кмета със собствениците на имота „Тея Инвест” като са категорични, че придобиването на имота в никакъв случай не трябва да става с допълнителен харч на публични средства, тъй като компанията е добре обезщетени със заменката на 7 знакови общински парцела срещу 50 декара от собствеността си в „Отдих и култура”, станала по-рано тази година. Те са категорични, че въпросната заменка е „Слон за кокошка” и ощетява силно обществения интерес, като компанията е достатъчно компенсирана с нея.

„Затова призоваваме кметът да ги прикани да дарят тези 81 декара на пловдивчани, за да останат те публичен парк. Призоваваме имотът да бъде върнат на града, а не сега отново да плащаме сметката за да си купим нашия парк с нашите пари”, заяви Тони Стойчева.

Тя подчерта, че през годините Общински съвет ясно и точно е взимал решение за връщане на имота на общината, но три поредни кмета не са направили нищо юридически, за да изпълнят тези решения и да защитят обществения интерес- Иван Чомаков, Славчо Атанасов и Иван Тотев.

„Ако „Тея инвест” не дарят имота, ние ще продължим да ровим в казуса. Проблемът тук е огромният обществен ресурс, който е пропилян. Говорим за десетки милиони, за което също се надяваме прокуратурата да се самосезира”, добави Тони Стойчева. Според нея, имотите, които дружеството получи срещу близо 50 декара от собствеността си в „Отдих и култура” през май с решение на Общински съвет, е станало с оценка на минимум пет пъти по-ниска стойност от пазарната. Тя припомни, че през 2018г. общината предложи да продаде на търг само малка част от имотите в Смирненски за 20 милиона лева първоначална стойност. Сега всичките седем имота са оценени на обща стойност малко над 7 милиона лева. За въпросните 7 милиона материални интерес се изчислява на стотици милиони, колкото биха донесли десетките хиляди РЗП, позволени върху тях.

„Нашата подписка с близо 1200 подписа е постъпила в ГРАО, но още не е върната в Общински съвет. С нея настояваме да се разгледат нашите искания в Общински съвет. Това може да се случи на 13 януари”, анонсира друг представител на гражданската инициатива Константин Бобоцов.

От там препратиха до медиите цялата хронология около имота и така наречения Пловдивски Дисниленд:

кмет – Иван Чомаков
➔ юли 2002 г. – ОбС променя статута на двата имота от общо 140 дка и дава
съгласие за учредяване на акционерно дружество “Увеселителен парк Тракия”, в
което влиза като акционер с 25% от акциите. Двата имота са апортирани в
активите на дружеството.
Другите две дружества акционери са “Сентрал Инвестмънт Груп Холдинг” АД2 със
седалище в Люксембург (50% от акциите) и “Финансово-индустриална група РЕИ
Холдинг” АД – София (25%). Няма данни някоя от тези компании да има опит и
експертиза в изграждането на увеселителни паркове. За представител на
общината е избран зам.-кметът Атанас Славов.
➔ в периода между 2003 и 2005 г. акционер на мястото на
“Финансово-индустриална група РЕИ Холдинг” АД става “Обединена строителна
компания” АД3
➔ април 2004 г. – ОбС избира Константин Георгиев (тогава общински съветник от
ОДС, сега – от Кауза България) за представител на общината в Общото
събрание на дружеството.
➔ ноември 2004 г. – ОбС задължава кмета да внесе предложение за
преразглеждане на участието на общината в дружеството.
➔ март 2005 г. – ОбС решава да прекрати участието на Община Пловдив в
смесеното дружество и възлага на представителя си да свика общо събрание на
акционерите и да включи такава точка в дневния ред.
➔ март-април 2005 г. – само седмица след решението на ОбС “Увеселителен парк
Тракия” сключва договор за покупко-продажба на акции от
“Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне” за 1.3 млн. лв. За целта се
взима кредит от “Национален изследователски институт по транспорта” и двата
имота от парка са ипотекирани. По този начин двата имота имат тежест и с тях не
може да се разпорежда.
➔ май 2005 г. – ОбС упълномощава своя представител Константин Георгиев да
вземе участие в общо събрание на “Увеселителен парк Тракия” АД и да гласува
положително по повечето точки от дневния ред, включително приемане на отчет
за дейността.

➔ ноември 2005 г. – ОбС задължава кмета да предприеме всички правни действия
за възстановяване на собствеността върху апортираните недвижими имоти, като
заведе дело в Пловдивския окръжен съд. В следващо решение на ОбС се
споменава, че е подадена искова молба в съда. Няма информация дело да е
било образувано.
➔ декември 2005 г. – “Национален изследователски институт по транспорта”
продава своето вземане от “Увеселителен парк Тракия” на друга фирма –
“Търсава”.

кмет – Славчо Атанасов
➔ май 2008 г. – Владимир Кисьов (тогава общински съветник от Съюз на
свободните демократи, сега от ВМРО) е избран от ОбС за представител на
общината в дружеството. Същият е преизбран за още три години през юли 2011 г.
➔ август 2010 г. – ОбС възлага на кмета в срок до следващото заседание на ОбС да
внесе предложение за прекратяване на участието на общината в “Увеселителен
парк Тракия” АД и връщане на апортирания в дружеството имот в патримониума
на общината.
кмет – Иван Тотев

➔ юни 2012 г. – Георги Стаменов (тогава общински съветник от ГЕРБ, сега –
кмет на район “Централен”) е избран от ОбС за представител на общината в
дружеството.
➔ февруари-април 2013 г. – “Обединена строителна компания” и “Сентрал
Инвестмънт Груп Холдинг” апортират своите акции в капитала на дружеството
“Никсеа” ООД, в което двете дружества са съдружници.
➔ 2013 г. – от отчета на дружеството става ясно, че “Сентрал Сити Инвестмънтс”
ЕООД4 изкупува акциите на “Обединена строителна компания” и “Сентрал
Инвестмънт Груп Холдинг” и става акционер със 75% участие в капитала.
Съгласно отчета за 2013 г. е реализирана загуба от над 1.8 милиона лева. В
същото време в дружеството няма назначен нито един човек на трудов договор.
➔ октомври 2013 г. – ОбС възлага на своя представител да гласува против
предложената от другите акционери продажба на двата имота. Въпреки това,
Общото събрание на акционерите решава да ги продаде.

➔ ноември 2014 г. ”ОбС никога няма да позволи статута на земята, който е с
предназначение озеленяване и спорт, да бъде сменен. Община Пловдив си
запазва правото да контролира процесите, свързани с парка, като строежът
на кооперации и хотели е напълно изключен”, коментира пред БНР през ноември
2014 г. тогавашният кмет Тотев. По думите му, заради различните процедури по
казуса, към момента не е ясно дори кой е собственик на 140-те декара.
➔ декември 2014 г. на свикано Общо събрание на акционерите се гласува
прекратяване на “Увеселителен парк Тракия” АД и се открива производство по
ликвидация. Георги Стаменов като представител на общината гласува “против”.
➔ септември-октомври 2017 г. – ОбС освобождава Георги Стаменов и избира Ясен
Михайлов (общински съветник от ГЕРБ) за представител на общината в
дружеството. Общото събрание на акционерите решава да приключи
производството по ликвидация и да заличи дружеството в Търговския регистър.
Ясен Михайлов гласува против.
➔ ноември 2018 г. – „Категорично няма да позволим строителство върху 140-те
декара край Гребната база. В новия Общ устройствен план, строителството
ще бъде забранено там”, заявява на няколко кметът Иван Тотев по време сесия
на ОбС.

кмет – Здравко Димитров

➔ май 2022 г. – по предложение на кмета Общинският съвет7 отчуждава имота от 50
дка и обезщетява собственика “Тея Инвест” с други седем имота в различни части
на града, оценени за малко над 7 млн. лв.
➔ ноември 2022 г. – ОбС приема8 новия Общ устройствен план на град Пловдив. В
него имотът от 81 дка променя предназначението си от зона за озеленяване в
зона за рекреационни дейности. Останалата част от парка запазва стария си
статут.
➔ ноември 2022 г. – граждани учредяват Местна инициативна група по Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,
която протестира промяната на предназначението и изисква отчуждаването на
имота и поддържането му като обществен парк.
➔ декември 2022 г. – Областният управител Ангел Стоев отказва да върне
решението на ОбС в частта му за имота в парк “Отдих и култура”, въпреки
многото писма, призиви и граждански протести.
➔ декември 2022 г. – Гражданската инициатива “ЗА ПАРКА” внася 1179 подписа в
ОбС, който е длъжен в едномесечен срок да разгледа исканията им на свое
заседание.
➔ януари 2022 г. – кметът Здравко Димитров организира среща със собственика на
имота “Тея Инвест”

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина