АктуалноГрадътНовини

Голф игрища и 12-метрови сгради: Какво ще има вместо парка до Гребната

Новият Общ устройствен план на Пловдив мина на Общински съвет, включително с промените в част от парк „Отдих и култура“ до Гребната база. Въпреки протестите на експерти и множество граждани на самото заседание на местния парламент решението част от парка да бъде преопределен от парк в такъв за рекреационни дейности мина.

Какво всъщност предвижда промяната? Според новия ОУП зоната е отредена за рекреационни дейности „Од“ – според Закона за устройството на територията и действащите подзаконови наредби, в тези територии може да се изграждат „голф селища, аквапаркове, увеселителни паркове и други“.

Самият ОУП определя и следните по-конкретни параметри за зоната: 30% застрояване, Коефициент на интензивност на застрояването (Кинт) 0,8 и височина 9 метра (12 метра височина-било).

Какво означава това? 30% от територията може да бъде застроена. Въпреки, че зоната е за „озеленяване“, на 3/10 от площта на имота ще се появят сгради. Кинт определя каква може да бъде разгънатата застроена площ – РЗП може да бъде максимум 80% от общата площ на имота. Тоест построените сгради средно могат да са на по 3 етажа.

Височината на имотите е определена до 9 метра, но над тези 9 метра може да се появят още 3 метра подпокривни площи – мансарди. Иначе казано, част от сградите в парка ще бъдат и по 4 етажа, като последният ще бъде замаскиран като подпокривно пространство – обичаен метод за завишаване на застрояването и в цялата страна, според действащия в последните години ЗУТ.

Останалите 70% от площта ще бъдат озеленени. Според ОУП-а, 2/3 от тях ще бъдат с дървесна растителност, а 1/3 – могат да бъдат премаханти, макар и отново трябва да бъдат зеленина.

Интересна добавка в ОУП е, че „съществуващата годна дървесна растителност“ трябва да бъде запазена на база „фитосанитарна оценка“. Особено важно в този смисъл е доколко тази фитосанитарна оценка ще бъде независима и качествена.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

4 коментари

  1. Нисък Кинт, три етажа и мансарда, много зеленина, за голфигрище мястото няма да стигне, но това е сега. Мястото е хубаво, ще има интерес от купувачите. И тогава тихо мълком ще внесат частични изменения, етажността и Кинт-а ще се завишат, част от зеленината ще я нарисуват по покривите, което, както знаем, никога не се случва и така. Както всеки път.

  2. Ако се окаже, че има интерес, а такъв ще има, показателите ще бъдат завишени с промяна в плана. А голфигрище няма да има, би заело цялата завоювана територия.

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина