АктуалноЗабравеният градКултураНовини

Глобяват собствениците на склада на Ориент табако

От Одрин 8 не са изпълнили две кметски заповеди и редица предписания през последните 5 години

Експертите смятат, че към момента историческата сграда е в много лошо техническо състояние и е застрашена от самосрутване    

Собствениците на „Одрин 8“ ЕООД ще бъдат глобени за безотговорното отношение към сградата на „Ориент табако“ в Тютюневия град, научи Под тепето.

Георги Бранеков и Александър Николич в съда / снимка: архив на Под тепето

Последната проверка на място от експерти на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство /РИОКН/е била извършена в края на миналия месец. Свързахме се с арх. Слави Славов от РИОКН, който е ръководител в Южен-Централен район за планиране /ЮЦРП/ – Пловдив при Главна дирекция “Инспекторат за опазване на културното наследство”  /ГДИОКН/ към Министерство на културата /МК/. Той и гл.експерт арх. Емануела Маринска са извършили въпросната проверка на склада. Подовът за нея е бил изтичането на срока за изпълнение на съдебното решение, след поредното обжалване на кметската заповед от осбствениците.

“Съставен е Констативен протокол, от който е видно, че сградата е частично разрушена,  не е обезопасена и представлява изключително голяма опасност за здравето и сигурността на гражданите. Съпоставяйки снимки от проверки през 2016, 2017 и 2018-та години с актуални такива, които направихме на място, се вижда, че състоянието ѝ се е влошило,” разказа арх. Славов.

Експертите са категорични, че към момента тя е в много лошо техническо състояние ѝ е застрашена от самосрутване.

Горя тютюневият склад на Одрин 8 (СНИМКИ)

В съставения документ на РИОКН са описани подробно всички писма, заповеди и предписания, връчени на собствениците през изминалите 5 години. Проследена е и съдебната сага по обжалването от страна на дружеството на кметската заповед за укрепване, като изрично е отбелязано, че самата жалба не спира изпълнението на заповедта.

“Налице е системно неизпълнение на задълженията на собствениците на сградата – недвижима културна ценност, намираща се на ул. ”Одрин” 8 в гр. Пловдив, за полагане на необходимите грижи за нейното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние. Те не са предприели мерки за изпълнение на Заповедта на кмета на Община Пловдив, издадена на основание чл.73, ал.3 от ЗКН, въпреки изричното указание, че обжалването по реда на АПК не спира изпълнението ѝ” – това са факти, установени от арх. Маринска и арх. Славов.

От документа става кристално ясно, че от „Одрин 8“ ЕООД не са изпълнили две кметски заповеди и редица предписания за този 5-годишен период.

 

Към днешна дата Констативния протокол на проверяващите е регистриран в МК. Подготвя се акт за Административно нарушение, въз основа на който ще бъде определена санкцията на собствениците.

От РИОКН напомнят, че съгласно чл. 76, ал. 1 от ЗКН, когато заповедите по чл.73 и чл. 74 не са изпълнени в определения срок, необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижима културна ценност или част от нея се извършват от държавата, съответно общината.

“До момента на извършване на проверката /един месец след изтичане на срока/ Община Пловдив не е предприела действия по правомощията ѝ, дадени ѝ по чл. 76 от ЗКН”, е отразено в протокола, който също е връчен и на местната администрация.

Още по темата вижте в статията „Одрин 8”- Грешката е ясна и последиците са много.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

4 коментари

  1. Най-после някакви действия на държавата в правилната посока. Браво на Министър Минеков и арх. Петров от НИКН за прилагането на закона. Община Пловдив е пас, както винаги. Тя работи за частния интерес. В нея няма хора, които да се грижат за опазване на наследството.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина