АктуалноГрадътИзбор на редактораМненияНовиниОбщина ПловдивПод ножа

Гергов спечели делото за панаира пред Окръжен съд

Георги Гергов спечели делото за панаира пред Окръжен съд- Пловдив. Съдия Симеон Захариев постанови, че решението на Общински съвет, с което хем представителят на общината в смесеното дружество „Пълдин Туринвест“ да гласува „За“ апорта на варненските акции, но в същото време в 1-ва и 3-та точка от него не дава съгласие за вписването на акциите, е вярно само в частта, подкрепяща въпросния апорт. Другите две точки, според решението на съда, са неистински.

С него той приема, че истинско оставало само предложението на Николай Радев представителят на общината да гласува „За“, тъй като другите две точки не били прочетени. На това основание общината губи делото на първа инстанция. Администрацията може да обжалва до две седмици пред Апелативен съд.

Според съдия Смимеон Захариев всички решения, взети на общото събрание на акционерите на Пълдин Туринвест, проведено на 09.01.2022 г., са законосъобразни, а твърденията на общината са неоснователни и недоказани.

„Това решение, ако се потвърди и на следващи инстанции, ще е прецедент, според който неистински ще излязат всички решения на Общински съвет Пловдив, защото никога не се четат предложенията, те са си част от публичните материали към всяка точка от дневния ред“, коментира адвокат Веселина Александрова, председател на групата на ДБ в местния парламент.

В решението на Окръжен съд пише, че той признава за неистински представения от Община Пловдив документ – „Решение No 576 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол No 24 от
19.12.2022 г.“, по отношение на частта му с вписаното в документа съдържание на текстовете на решения по т. I и т. III, съгласно които:

т. I . Общински съвет – Пловдив не дава съгласие за увеличаване на капитала и изменение на устава на „Пълдин Туринвест“ АД, с което се намалява участието на Община Пловдив в капитала на дружеството, като възлага на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Пълдин Туринвест“ Я. М. да направи изрично изявление пред Общото събрание, че акционерът Община Пловдив също така упражнява правото по чл. 51б, ал. 2 от Закона за общинската собственост на „блокираща квота“ при вземането на решения за изменение на устава и за увеличаване на капитала.“ и
„т. III. Възлага на кмета на община Пловдив, в случай, че на някоя от двете дати – 09.01.2023 г. или 24.01.2023 г., се проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Пълдин Туринвест“ АД и се приемат обявените в поканата проекторешения за увеличаване на капитала и/или за изменение на
устава на дружеството, да поиска отмяна от съда на взетите от ОСА
решения“.

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, иска на Община Пловдив да се отменят като
противоречащи на повелителни разпоредби на закона, а именно: на чл. 51б,
ал. 2, т. 1 и т. 2 ЗОбС, на чл. 28, ал. 7 ЗПСК и на чл. 194, ал. 4 ТЗ, на всички решения, взети на проведеното на 09.01.2023 г. в град Пловдив извънредно общо събрание на акционерите на Пълдин Туринвест АД.

ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Пълдин Туринвест АД, направените по делото разноски в размер на 3600 лв. с ДДС за заплатено адвокатско възнаграждение.

Цялото съдебно решение вижте ТУК

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

2 коментари

  1. Мазният селски неандерталец, който размахва папки с измислени компромати на все и всьо, врещейки от страх, че „всичките ви държа“…
    Ще страдаш, гнидо!

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина