Георги Стоилов: Целта ми е да дам началото на работата по нова транспортна схема на града

Актуално Гласове Градът Изпод тепето Новини

Това, което се случваше назад във времето, не бива да се повтаря, категоричен е новият директор на ключовото звено „Организация и контрол на транспорта”   

Увеличението на цената на билета за градски транспорт може да има само след финансова обосновка и анализ на всички цифри, които ще извадим наяве. Защото има риск да направим нещо, което законът не допуска- свръх компенсиране

Не правим нищо нередно. Ако не беше така нямаше да дойда, да се нагърбя с това и да изтърпя факта, че два месеца седя без главен счетоводител, защото няма кой да се наеме с тази работа, при положение, че са те рекламирали като крадец

Опитният юрист Георги Стоилов оглави ключовото общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта” в най-бурното за звеното време, след като прокуратура, ДАНС и полиция се заровиха в градския транспорт и начина, по който се усвояват публични финансови средства от субсидии и компенсации. Бившият юрисконсулт на общината седна на стола на Пламен Вълков, който пък е с повдигнати обвинения заедно с главния счетоводител на ОКТ и двама от градските превозвачи. Какво е заварил в общинското предприятие? Кои са големите проблеми там? Накъде ще се движи ОКТ и каква промяна да очакваме? Какви са санкциите на превозвачите и кога ще видим счетоводните документи по договорите с тях? Прочетете какво каза Георги Стоилов пред Под тепето.

Какво ви накара година и половина след като напуснахте общината, да се върнете на горещия ръководен пост в ОП „Организация и контрол на транспорта” (ОКТ)?

Моето напускане бе продиктувано главно от натрупано в годините назад огромно напрежение. Правна дирекция и проблемите на големия кмет в един момент идват в повече на всеки служител. Наясно сте с какви финансови възможности разполага общината и как е осигурила своите служители. И в случая, в който това напрежение стане прекалено голямо, нямаме много голям избор и всеки от нас винаги така е действал- напускаме, макар и много да ни харесва работата. Аз там работих повече от 10 години, това е моята работа, аз си я обичах. Много нерви, труд и здраве потроших. Но в един момент ми дойде в повече, а и трябваше да обърна внимание на здравословни проблеми, които имах. Трябва да се каже, че не се откъснах изцяло от работата на общината, понеже бях единствения ангажиран юрисконсулт с проблемите на транспорта, няма как просто да си тръгна и да ме няма. Останах в контакт с хората от този ресор, останах и с голяма част от проблемите, главно с транспорта, където в годините никой друг не се нагърби да работи с тях. И в един момент г-н Чонов ми каза: „Време е ние нещо да променим, съгласен ли си?”. Да си кажа често- никога не бях мислел, че ще приема в един такъв момент. Но си дадох сметка, че мога да бъда полезен. Защо не. Да пробвам, да видим. Знаех, че ситуацията тук е много странна с голямата хубава реклама, която ни се направи. И с цялото напрежение тук. Най-вече мислейки за хората тук, които познавам добре, защото знаех при тях колко е голямо напрежението и знаех, че всички те са готови да напуснат, а това е много трудно събран екип в годините. Бях получил от тях предварително информация, че имат нужда от някакъв вид спокойствие. Прецених, че мога да се опитам и да им го осигуря с една нормална работа и нормално отношение между хората. Засега върви сравнително добре.

Какво заварихте като се върнахте? Споменахте една важна дума „промяна”. Какво трябва да се промени в цялата система на ОКТ или може би вече тази промяна е започнала?

Може би първото и най-важно, което забелязах, беше натрупаното вътре в екипа напрежение, което трябваше да се махне. Главно дължащо се, според мен, на липсата на разписани правила за почти всичко. Има някакви правила, но те са от преди много години, не са усъвършенствани. Другите големи проблеми, които забелязах, бяха малко неглижирането от страна на общината на сериозните си системи, които е закупила. Те наистина са една голяма хубава добавена стойност за града, но струват скъпо, тяхната поддръжка е сериозен ангажимент и наистина малко са оставени настрани. Според мен това се дължи на факта, че до скоро те все още са били в периода на устойчивост на проекта и изпълнителите им са били ангажирани с поддръжката. Но е факт, че от тази година трябва да започнем да отделяме по-сериозни средства и е факт това, че в момента, в който го споменахме пред ръководството, за тях това бе едва ли не изненада. Ние си защитихме всяко едно от твърденията. Тези системи, работили вече шест години, макар и някои от тях не в пълната си функционалност, са на края на живота си и се налага къде да бъдат заменяни с нови компоненти, или на места поддържани. Мисля, че в това отношение са важните промени, които трябва да се направят. Направили сме стъпки в тази посока.

Също мисля, че организационно видях слабост в едно от най-важните звена в това предприятие и това е счетоводството. Като ангажирано с много различни дейности- три местни и две държавни, работата на счетоводителите е много разнородна. Екипът от счетоводители не е голям. Видях нужда от един вътрешен контрольор, който наистина да затегне финансовата дисциплина…

Счетоводно ли куцат нещата в комуникацията и документооборота с превозвачите? Кога ще видим цифрите по договорите с тях?

Зелената вълна за движение в града се надгражда

Не, не мисля, че там. По-скоро в случая се получаваше така, че много малко хора са ангажирани с работата по тази част и им отнема неимоверни усилия, за да оправят годишния отчет. Работата тук, точно когато говорим за договорите на превозвачите, е много специфична. Такава няма никъде в България. Нашият механизъм, който ние сме си утвърдили и действаме по него, няма аналог. Този счетоводител, който се занимава с тази дейност, е единственият в България, който го прави. Не може да дойде някой друг отвън и просто да започне работа. Трябва му доста време да бъде обучен на механизмите, на системите за контрол и да започне да го прави. Това беше едно от най-трудните неща. Защото какво се случи- преди три месеца се разтръби „Тук има проблем”, казаха се едни огромни суми, като се твърдеше, че има нарушения, и от тогава насам повече действия в тази насока не са направени. Единствените действия са „Нека отстраним главния счетоводител, защото той щял да пречи на вещото лице”. Но до днес не сме видели вещо лице. А  тези два месеца ние трябваше да завършим финансовата година и да оправим всичките тези сметки, които скоро ще видите всички вие.

Скоро ще видим отчетите на превозвачите, наложените им санкции и т.н.?

Да, скоро ще бъдат публични. Включително всичките разпределени финансови средства от държавата и от общината. Въпросната информация досега не е ставала публично достояние може би поради този факт- когато са нагърбени единици хора да работят едно нещо, малко по-деликатно всеки гледа на тях като на хора, които правят някакви скришни неща. А то не е така. Те работят със софтуери и механизми, приети от Общински съвет, с механизми за контрол от джипиесите тук, в тази сграда- информация, която не ни я дават превозвачите, ние я имаме. Даже може да се каже, че общината върши много голяма част от техните ангажименти по отношение отчитането. Мислим, че сме на прав път да вземем някои важни решения и скоро да въведем нови механизми за контрол да следим част от нещата, за които досега ни се прави забележка, като да кажем разход на гориво и другите големи разходи, които превозвачите правят, за да имаме и ние възможност да контролираме. На път сме да го реализираме това и мисля, че ще се случи скоро и ще променим в тази част работата.

И цялата тази информация ще бъде публична?

Естествено…

Споменахте санкции. Можете ли да разкриете какви са наложените санкции на превозвачите за миналата година?

Да. За миналата година санкциите за неизпълнения пробег, които са част от отчетите им и  на база, които се разпределят средствата, са ясни. Около 700 хиляди лева са. Съгласно нашите договори това са направени санкции от парите за субсидиите. Съгласно решение на общински съвет и подписани договори с превозвачите, въпросните наложени санкции се разпределят отново между всички тях на база реалния пробег. Имаше забележки, че взимаме от единия и пак му връщаме средствата. Но не е така точно, защото всичко, което сме наложили като санкции на края се разпределя между всички тях по изпълнението на задачите и реално, този, който е ощетен и наказан с тези пари получава малка част от тях, но тя наистина е незначителна и цифрите също ще го покажат, като ги видите. Трябва да е ясно, че ние сме единствената община, която връщаме субсидии, тъй като при нас са частни оператори, а в другите градове са общински фирми. Но все пак тук измислихме този механизъм, той работи, констатации за нередност няма в тази посока, никой не е казал нищо. В крайна сметка субсидията е една много особена финансова мярка. Тя се дава на този, който наистина търпи загуби, затова, че изпълнява задълженията си за обществена услуга, които са му вменени.  Ако се загледаме и в другите градове да помислим за аналози, то действащи местни правила като нашите никъде няма. Ние сме много строги. Искаме да се следят всичките елементи на договора със задължения. Имаме доста добра структура на така формулираните ни местни правила, да кажем най-общо. Защото това е легален термин- той идва от регламента на ЕС, който казва, че няма нищо нередно, в определена икономическа зона си има специфични нужди и местният компетентен орган има право да ги уреди по малко по-различно от това, което е в закона. Ние сме използвали тази част и сме надградили. Нашият договор за обществена услуга е съгласуван от министъра на финансите към онзи момент и на нас първи ни беше дадена зелена светлина, тъй като нашите механизми са в синхрон с европейското законодателство. Запознат съм с механизмите ни за контрол и съм убеден, че не правим нищо нередно. Ако не беше така нямаше да дойда, да се нагърбя с това и да изтърпя факта, че два месеца седя без главен счетоводител, защото няма кой да се наеме с тази работа, при положение, че са те рекламирали като крадец. Отказаха ми всички работили в нашата сфера. Чух повече от 15 човека, които са били част от нашата система и са наясно с механизмите на работа. Никой от тях не се нагърби с отговорността, въпреки всичките ми мили физиономии. Останахме си ние и се оправихме с вътрешни рокади. Казах им в един момент, че трябва да започнем да се заменяме и да действаме, а не всеки да прави едно. Иначе трябваше да спрем. Мина и този хаос и се надявам, че ще последва нещо по-добро занапред. Ще успеем да запълним екипите си, да дойдат хора да работят с доверие към това, което правим. А не да кажат „Къде са ви проблемите”. Само да спомена, че на всеки, който прави нещо, имаме две звена други, които го следят какво е направил. Контрольорите по редовността на линиите например се преглеждат от двама души. Системите ни за контрол са добре организирани. Конкретни забележки има към единици, но те ще бъдат изправени във времето, ако успеем да си променим политиката за задържане на качествените хора, което е основен проблем. Те трудно се намират и лесно си тръгват.

Кога ще стартира процедурата за надграждане на системата за електронно таксуване в градския транспорт?

Тя ще е част от големия проект на общината. Ние ще окажем методическа помощ към тях. Но мисля, че при нас имаме още малко неща, които да свършим преди това, за да си усъвършенстваме действащите системи. Това е една от хубавите новини. Сред добрите новини и откритата наскоро процедура за Плана за градска мобилност. От него също очакваме едни стойностни и качествени неща, работа, на която да стъпим и аз споделих на ръководството, че ако имам някаква цел за времето, в което съм тук, то тя е да дам поне началото на работата по една нова транспортна схема на града. Действащата към настоящия момент е приета преди повече от 20 години система на масовия градски транспорт. Тя е надграждана и донагласяна в годините назад множество пъти, а според специалистите това е най-вредното за една такава система. Моята идея е да се започне наистина една сериозна работа по изготвянето на една нова транспортна схема, която да отговаря на съвременните нужди на града и на съвременната ситуация. В момента имаме необхванати квартали, нови булеварди, по които не се движи градски транспорт, и множество неудовлетворени ползватели, защото до тях реално няма транспорт.

За колко време може да бъде изработена една нова транспортна схема на Пловдив?

Според мен, самата работа по една нова схема от страна на експертите може да се завърши за 2 месеца. Но реализацията по-скоро ще е свързана с една дълга рекламна кампания за всички, защото пътникът си знае неговия си маршрут, автобус и нещо ново не бива да се прави прибързано. По-скоро ще трябва да се направи една дълга кампания, в която да поканим всички, всеки да си каже мнението, да се огледа докрай и едва ли не накрая да им е ясно на хората, че ако примерно сме решили началото на новата схема да е 1 януари 2023г. да знаят на коя от спирките да отидат и кой от рейсовете да чакат. И след това надявам се да стигне два пъти по-бързо до крайната си точка на пътуване от преди. Това е реалната ни цел. Искаме това да се случи с града.

Как ви се струва искането на превозвачите да бъде увеличена цената на билета на 1,50лв., или с 50 %?

Това нещо ще стане ясно тогава, когато наистина извадим цифрите наяве. Тогава, когато специалистите в областта си кажат мнението, защото от тях ще се водим. Искането на превозвачите за увеличение има своите основания, но това не бива да се прави прибързано и без да се видят всички останали цифри. Защото по наша преценка, на база резултатите от миналата година, мислим, че може да се постигне нещо доста по-нормално за хората и да не е тази очаквана и искана от тях с 50 % по-скъпа цена. А дори след изявленията на г-н Димитров, че в следващия бюджет ще се предвидят и повече средства за компенсации, то тогава ще трябва много внимателно да се огледа въпросната цена, защото ще сме в риск да направим нещо, което законът не допуска- свръх компенсиране. И в тази посока ще е работата на професионалистите. Затова ни е идеята да съсредоточим силите си в показване наяве на цялата тази информация. Намесата на повече хора според нас ще доведе до по-добър резултат- мнението на специалисти от всички области ще ни е от полза и ще се вслушаме в него. Няма да се случи така, както всички си мислят- те искат 1,50лв. и ще е 1,50лв. Това, което назад във времето се случваше не бива да се повтаря.  Ще се прави по нормален начин с аналогия, с финансова обосновка и само тогава.

Споделете ни във:

1 thought on “Георги Стоилов: Целта ми е да дам началото на работата по нова транспортна схема на града

  1. И къде е тази ЗЕЛЕНА ВЪЛНА, която се надгражда?!? По скоро по основните улици и булеварди в града ни има ЧЕРВЕНА ВЪЛНА!!! Господина да се качи в ЛИЧНИЯТ СИ АВТОМОБИЛ и две седмици да покара из Пловдив. Особено в часовите интервали 07.30÷09.00 и 16.30÷18.30….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.