АктуалноГрадътМненияНовиниПод ножаРазследване

Фирма на Ангел Куков ще строи на мястото на бившия завод на Кока Кола

Олимпия Парк Инвест ЕООД е създадена през май 2018-та с 200 лева внесен капитал

Преди около половин година бизнесменът закупи остров Адата, който се намира съвсем близо до 50-те декара на ъгъла между бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Шести септември“

Много въпроси повдигна днешното мълчаливо гласуване на предложението за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за парцела на бившия завод на Кока Кола в общински съвет. Отговори в пленарна зала не бяха чути, тъй като отношение по темата взеха само двама представители на опозицията- Добромира Костова и Йордан Иванов. Точката не коментира нито вносителката Невена Балчева, нито други съветници. „ Лъжем хората, че няма да се презастроява града, като правим точно обратното”, обобщи Йордан Иванов.

Разбра се, че заявление с искане за одобрение на ПУП за кв. 14 на по плана на Многофункционална зона „Изток”- Пловдив е било внесено през април миналата година от управителя на „Олимпия Парк Инвест” ЕООД Антон Иванов. Едноличен собственик на капитала е бизнесменът Ангел Куков. Фирмата е регистрирана през май 2018г. с 200 лева внесен капитал и с предмет на дейност „строителство; покупко-продажба на недвижими имоти; комисионерска дейност; вътрешно и външно търговска дейност; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; консултантски услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност”.

В детайл по казуса е навлязла общинската съветничка Добромира Костова.

„ На първо място искам да кажа, че не ми направи добро впечатление, когато по време на комисията УТЖП поисках да разгледаме транспортно-комуникационния план към ПУП-а и ни се каза, че такъв не съществува и че няма изискване по закон такъв да се приложи. После изведнъж намериха такъв план и ни го изпратиха на по-късен етап за разглеждане. Стори ми се доста хаотично това непознаване на наличната документация и необходимостта от нея. За съжаление ето такъв малък пример показва един системен и генерален проблем в работата на администрацията, а именно – хаос в боравенето с документация и познаването на материята в дълбочина”, заявява Костова.

И се спира в детайл на забележките по отношение на одобреното днес изменение на ПУП-ПРЗ в личния си блог:

„ В хода на процедурата по изготвянето на ПУП-а е имало занижаване на кинт-а от страна на общината. ЕСУТ се е мотивирал добре за това понижаване от 4,0 на 2,5 като се е позовавал на ОУП и на “предвижданията на ОУП във връзка с устройствена зона СМФп”. След това, обаче, поради постъпило възражение от собственика на терена, кинтът отново е бил върнат на 4,0. След като разгледахме т.нар. „мотивация“ за връщане на кинта на 4,0, не видяхме конкретни мотиви. Възражението от собственика представлява една импресионистична и неконкретна рисунка и едно кръгче в червено – “Макропространствена композиция”, в което пише „главни възли, изискващи пространствено композиционно изясняване””, обяснява Добромира Костова.

Тя подчертава, че не се вижда тук връзка с кинт и логика той да бъде вдигнат на 4.0 и че въпросната ръчна скица, приложена във възражението, няма правна стойност, още повече че за въпросната зона си има установени плътност и кинт 3,0 и плътност 50%.

„ За мен това възражение от собственика е несъстоятелно и не е причина за вдигане на кинт-а. За повишаване на показателите трябва да имат повече аргументи. Още повече- според мен трябва да има доклад за ОВОС или ЕО, или поне Решение  по оценка на въздействието върху околната среда, с което РИОСВ да съгласува проекта,   с който се иска повишаване на показателите над установените с ОУП – не може да се подхвърлят ръчни скици с кръгчета и това да се счита за достатъчно основание”, посочва общинската съветничка от Демократична България. И допълва, че разликата в РЗП при вдигането на кинт-а на 4,0 е 1,7 пъти.

„ Отново трябва да спомена стандартните ми притеснения за опасност от презастрояване, сгъстяването на града ни, много задръствания, мачкане на пешеходците, гледане на прозорец в прозорец, засенчване и ниско качество на живот. Притеснява ме и близостта на Адата, която е защитена зона по Натура 2000”, пише в блога си Костова.

Както заяви по-рано днес в местния парламент, според нея изникването на огромен комплекс с РЗП 192 000 кв.м. ще създаде неименуемо огромен нов прилив на трафик в една така или иначе вече транспортно натоварена и конфликтна зона.

Тя твърди още, че в казуса със застрояването на 50-те декара имот се изолират съседите, чийто възражения са били отхвърлени като неоснователни и несочещи въпросния ПУП.

„ Отхвърлени са по линията , че не се явяват съседи, защото кадастрално не са съседи. Но е ясно от съдебната практика и решения на ВАС по подобни дела, че при ПУП се гледат регулационните съседи (съседи по предходен ПУП), а не кадастралните. Значи, ако някой от съседите тръгне да жали, съдът ще допусне жалбите срещу този ПУП”, смята тя.

„ Горчив е опитът на пловдивчани с незачитане на възражения от съседи по повод нови ПУП-ове и е хубаво най-накрая администрацията да започне да обръща поне толкова внимание на тези възражения, колкото е обърнала на импресионистичното възражение на собственика на имота по повод занижаването на кинт-а”, отбелязва на финал Добромира Костова.

Предложението и точката да отпадне от дневния ред и ПУП-а да бъде върнат са корекции бе отхвърлено от мнозинството в местния парламент. Подкрепиха го само колегите й от групата на Демократична България. 14 души се въздържаха, като сред тях бяха социалистите, нечленуващите в групи и старейшините от Съюз за Пловдив.

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

7 коментари

  1. То и на лаута в „новия „квартал на Тракия нямаше кой да купи ела да видиш сега само коли от РА,А,См,К – само чужденци, няма една пловдивска ,баси и гетото където става и там ще стане същото по тази логика никой няма да купи и до билата до столюпиново нооооо ще видим гледка към реката,близко до центъра как завоалирано рекламират…..

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина