АктуалноНовиниРазследване

Експерти: Манганът във водата на Брестовица не е от ВЕЦ Кадиево

Според тях вероятните причини за повишено съдържание на манган в питейните води на Брестовица са две

Проверка на специалисти от различни направления установи, че замърсяването с манган в питейната вода на Брестовица не е заради “водното огледало“ на намиращата се в съседното село Кадиево водноелектрическа централа.

МВЕЦ „Кадиево“ е пусната в експлоатация през 2015 г., а през 2020-2021 г. в кладенците за питейна вода на Брестовица е открит манган.

Причината за наличието на манган не е установена,

изказано е предположение, че водното огледало на централата, което е близо километър по-надолу по течението на река Въча, може да влияе.

Припомняме, че през март след среща в МРРБ започнаха постъпки за решаването на проблема с водата в Брестовица.

Становищата на експертите и анализите на водата около централата обаче категорично отхвърлят тази теза.

„С изграждането на МВЕЦ „Кадиево“ и съоръженията към него с нищо не е нарушена хидравличната картина на реката и подземните води в площите около нея. МВЕЦ „Кадиево“ и съоръженията към него не могат да въздействат на подземните води и нямат връзка с нивата на водовземните кладенци за питейно водоснабдяване по поречието на р. Въча“, коментира инж. Лиляна Карафизиева, главен проектант на централата.

Тя показа и нивото на водното огледало, което се поддържа на кота 172.30, а дигите и бетонната подпорна стена са близо метър по-високи от нивото на водата, съгласно нормативните изисквания.

Химическите проби и анализи преди и след ВЕЦ-а, направени от МОСВ, категорично показват, че няма наличие на манган.

„Присъствието на МВЕЦ и „водното огледало“ не биха могли да окажат влияние върху химичният състав на водите в р. Въча“, категорична е и д-р инж. Вероника Караджова, химик.

„Хидроложките и хидрогеоложките условия в проучвания участък и направените изследвания на водите на р. Въча доказват, че дейността на МВЕЦ „Кадиево“ и нейните съоръжения не са причина за наличието на манган в питейните кладенци от ПС „Брестовица“ на ВиК ЕООД – Пловдив“, потвърди също инж. Даниела Бакларова-Петрова, хидрогеолог и инженер геолог.

При производството на електроенергия с руслова ВЕЦ не се променя качественият състав на водата. Напротив, това е едно от най-екологичните производства. И от централата  няма как да се отдели, образува или прехвърли манган към водата или към сондажите. Енергията, произвеждана от ВЕЦ-овете, е пример за енергия от възобновяем източник.“, коментира и Васил Тасев от МВЕЦ  „Кадиево“.

Той допълни, че централата постоянно преминава през задължителен технически и санитарен контрол и регулярен мониторинг, като последните проверки са били през м. май от ДНСК – Пловдив, РИОСВ-Пловдив, Областна администрация Пловдив, Басейнова дирекция ИБР и Община Родопи. През април е направена и последната конструктивната проверка от лицензирани проектанти. Те потвърждават, че конструкцията на стените на централата и съоръженията й са в добро техническо състояние.

Въпреки, че от 2021 г. няма публични данни за повишен манган във водите на съседното село Брестовица, регионът традиционно има проблем с наднормено съдържание на манган. Той възниква през седемдесетте години във връзка с водоснабдяването на някои градове и включително се стигало до ликвидиране на кладенци, за да се реши мангановото замърсяване на водовземните съоръжения, водоснабдяващи гр. Пловдив, изградени в терасните отложения на р. Марица, разказва инж. Даниела Бакларова-Петрова. Според нея

Вероятните причини за повишено съдържание на манган в питейните води на Брестовица

са две. Първата е наличие на манганосъдържащи минерали в колектора на подземните води. И втората, по-вероятна причина, е взаимодействието на подземните води в режим на експлоатация на водовземните съоръжения от ПС „Брестовица – Кадиево“ с водите на р. Въча в участъка на образувалия се в непосредствена близост остров, разделящ реката на две, където се задържат отпадъци, паднали дървета и др., предполагащи развитие на гнилостни процеси и натрупване на утайки, съдържащи манган.

Хидроенергията има най-голям дял от зелената енергия в България. Производството от възобновяемите енергийни източници съставя около 20% общия енергиен микс. А предвид енергийната ситуация в страната, както заради факта, че потреблението на ток се увеличава, става ясно, че имаме нужда от повече ВЕИ мощности“, коментира Васил Тасев, който е и заместник – председател на Сдружение „Асоциация за възобновяеми енергийни източници“.

Сагата с водата в селото може да проследите ТУК.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина