АктуалноБългарияИзбор на редактораКриминалеКултураМненияНовиниРазследване

Довереник на Николай Пловдивски вилнее в светинята на Златоград- храм „Успение Богородично”

Прокуратурата и Министерство на културата проверяват незаконните намеси в почти 200-годишната църква. Има съмнения за изчезнали икони

Довереник на Николай Пловдивски вилнее в светинята на Златоград- една от най- старите църкви в България „Свето Успение Богородично” в Златоград. В паметника на културата, в който служи приближеният до владиката отец Виктор Христев от пловдивската митрополия, има извършени тежки нарушения на Закона за опазване на културно наследство, които се проверяват и от прокуратурата, и от Министерството на културата. Проверява се и дали са изчезвали изключително ценни икони от храма.

В момента се чака кметът на Златоград да назначи комисия с представители на НИНКН, инспектор от Регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, на регионалната дирекция за национален строителен контрол, на музея, двама реставратори и на Пловдивската митрополия. Тя трябва да установи и опише в протокол детайлно намесите в храма и необходими ли са укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи. След това виновниците за незаконните дейности ще понесат санкции по ЗКН, които предвиждат глоба от 15 000 до 30 000 лв. за юридически лица.

На място вече е имало проверка на екип на Министерството на културата. Експертите, водени от ръководителя на Регионален инспекторат за опазване на културното наследство в Южен централен район за планиране при Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ арх. Слави Славов констатират нерегламентирано обмазване с шлагметал на иконостаса и част от проскинитариите, както и редица други нередности. Те направили оглед след сигнал от началника на МВР в Златоград инспектор Дичо Беширов. Прокуратурата също е назначила проверка, след сигнал на Александра Иванова, която е работила като клисарка в църквата на доброволни начала в продължение на два месеца. Районният прокурор от Смолян Нежко Метахчов  подписва постановление за изпращане на преписката по компетентност към Окръжна прокуратура- Смолян на 17 ноември, след като е установил куп притеснителни обстоятелства, сочещи на извода за евентуално произнасяне за наличието или липсата на данни за извършено престъпление. На този етап от събраните данни по преписката се установява, че са извършени определени действия върху храм „Св. Успение Богородично”, със статут на декларирана единична недвижима художествена културна ценност, иконостас и икони, за които действия не е имало съгласуване от Министерството на културата.  

Какво установява огледът на експертите от Министерството на културата

Огледът на екипа на Министерството на културата, воден от арх. Слави Славов пък установява куп нарушения. Пред иконостаса е издигнато метално скеле и непрофесионални реставратори са започнали да нанасят шлагметал в южната половина – от страничната икона „Св. Атанасий Александрийски“ на Захари Зограф до царските двери. Шлагметалът е положен по всички профилирани рамки и колонки на подиконните пана и царския ред, а в южния кораб – на празничните редове, включително и слънцето. В северната половина „позлатяването“ започва от страничната икона „Св. Петър и Павел“ и завършва до северната дяконска врата на иконостаса, като обхваща подиконните пана и царския ред. Намесите в интериора на храма са извършени в нарушение на Закона за културното наследство без съгласуване, от непрофесионални реставратори и без писмено уведомление на Община Златоград и Министерство на културата, без съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство проект, отбелязва в констативния протокол арх. Славов.

Той отчита в протокола си, че отец Виктор Христев не е присъствал на проверката, въпреки че е бил информиран, както и че по време на огледа не са се извършвали ремонтни дейности по интериора. Експертите не могат да удостоверят дали преди полагането на шлагметала са извършени други предварителни и важни дейности като почистване, китване, грундиране. Отбелязано е обаче и нарушение на Закона на културното наследство с действие по екстериора на старата църква- монтирано е външно тяло на климатик на северната фасада.

Църквата- единичен паметник на културата

Църквата е декларирана като единичен художествен паметник на културата от местно значение с писмо №4140 от 31 ноември 1978 г. Църквата „Успение Богородично“ се намира в центъра на Златоград, вкопана в наклонен терен. Строена е през 1834 г. и е най-старата църква в Средните Родопи. Представлява трикорабна постройка, едноапсидна с допълнително пристроен открит притвор от запад и юг. Градежът е от каменна зидария. Прозорците са обрамчени от каменни рамки и покрити с железни решетки. Корнизът е триделен – каменен. Покривът е четирискатен и покрит с каменни плочи. Около северната и източната стени на църквата е изграден въздушен канал, с дълбочина до нивото на пода на наоса, покрит с циментови плочи.

В периода 1993-1999 г. в храма е извършена мащабна реставрация, по договор на Община Златорад и с художника реставратор Румяна Дечева и колектив. Той е бил за изготвяне на фотодокументация, графична документация и текстово описание на констатирани до момента намеси по иконите, иконостаса и принадлежащите амвон, медальони, проскинитарии и владишки трон, както и за изготвяне на програма за експониране на иконостаса и иконите. Дечева извършва и консервационно-реставрационни работи по две от иконите – „Св. Димитър на кон“ и „Св. Богородица с младенеца и четиримата евангелисти“. Изготвени са им реставрационни паспорти. Възстановяват се иконите „Св. св. Апостоли Петър  и Павел“,“Св. Йоан Предтеча“, „Снемане на тялото Христово от кръста“ и „Тайната вечеря“. Извършва се реставрация и консервация на иконостаса в църквата, която обхваща царските двери, дяконските двери и параклисните двери, иконостаса и венчилката. Художникът реставратор Емил Лилов реставрира колоните, капителите, арките и два броя проскинитарии в църквата.

Вътрешното пространство е разделено на три кораба посредством два реда по пет дървени колони, допълнително измазани и завършващи с капители. Подът е каменен. Таваните са дъсчени, като централният е по-широк и по-висок. Иконостасът е голям, таблен, рисуван, с един ред големи царски икони – и два реда малки — празнични. В храмът има безценни икони. Големите царски икони са 15 на брой. Две от тях, дело на Захари Зограф.

Разказът на Александра Иванова

Работилата доброволно като клисарка в продължение на два месеца Александра Иванова се свърза с Под тепето да разкаже накратко историята със случващото се в храм „Успение Богородично“. Разследването на институциите върви с пълна сила именно благодарение на нейните сигнали до институциите. Ето какво разказа тя:

През август и септември помагах на доброволни начала като клисарка в църквата “Успение Богородично “- Златоград и станах свидетел на доста нередни неща.

Настоящият отец Виктор си позволява самолично да изнася постоянно икони от църквата, без да уведомява никого, без да се прави опис и протокол кои икони се изнасят, къде и защо. Имал е изрична забрана от Църковния настоятел отец Запрян от Смолян да прави тези неща, но въпреки това септември изнесе още 13 икони. След като никой не взимаше мерки и не даваше обяснение по въпроса, аз сигнализирах на 112. Служителите на РУ Златоград констатираха липсата и работят по случая.

Тогава отецът си позволи отново еднолично, напълно нередно да смени катинара на цялата църква, все едно е частен имот и да даде ключа на близо до него семейство. Църковното настоятелство, вместо да се намеси адекватно, остави нещата с ключа така. Освен това отецът ги беше излъгал ,че иконите са си в олтара. Аз, заедно с 3-ма настоятели и след като близка на отеца ни отвори църквата (все едно пак казвам е частен имот ), видяхме, че иконите действително липсват. Следва смешно извинение на отец Виктор на среща с настоятелите, без разбира се документи за иконите, нито някакъв опис кои са, къде са. Ако няма мои снимки преди и след, няма и да се знае.

И отново на 1 ноември, въпреки извиненията на отеца и обещания, че няма да изнася икони, снимах още 2 липсващи. Църковното настоятелство не взима никакви мерки. И за още по-голямо съжаление, това не е единственият проблем!

Паралелно с изнасянето на икони, от август месец отец Виктор започна с лични помощници, всички без никакъв професионален опит в реставрирането да лепят шлагметални златни листчета позлата по дървената част на иконостаса, който материал .видимо радикално го променя. Бързо се окислява, а църквата е вкопана, пълна с влага-  всичко това скоро ще мухляса, както е мухлясала облепената със “злато” колона на Св. Георги в църквата “Св. вмчк Георги Победоносец “, позлатена от отеца преди около година и половина. Материалът, който се поставя, е неподходящ за облика на двувековна църква.

Чувала съм отеца многократно да изразява намерение да събаря някоя от стените, май на костницата и да “вдига “ гробовете някак на плочи само, за да минавала косачката по-лесно. Църквата освен богослужебен храм е и паметник на културата, музей, обект включен в списъка на националното културно наследство. В Закона пише, че реставрационни дейности на храма и светините в него, могат да бъдат единствено извършвани след подпис на Министъра на културата, от комисия само от лицензирани реставратори и подробен опис на всяка дейност. Всичко останало е незаконно.

Дори и отец Виктор да е имал желание да направи нещо добро (ние всички винаги сме го подкрепяли ) има си законов ред, не се прави реставрация от случайни хора.  

Това са светини на 2 века, не сме ние хората да пипаме, да избираме материали. Това не е шега работа. Казвала съм това и на отеца, и на помощниците му.

Затова, изключително разтревожена от случващото се и невиждаща отклик от никой отговорен за църквата, се обърнах за адекватна помощ до Министерство на културата и на прокуратурата. Текат официални проверки и от двете страни. Не може това свято място и музей ,да бъде оставен на  произвола на еднолични решения! Пловдивска Митрополия също преди повече от месец е била официално информирана от Прокуратурата и по никакъв начин не реагира- нито направиха проверка на случая, нито спряха отеца самоволно да изнася икони и поставя фолиева позлата по иконостаса, която вече за един месец след залепяне, видимо е мухлясала. Църквата е на почти 200 години, една от малкото останали запазени вкопани църкви, паметник на културата е , с изключително ценни редки стари икони. Не може да бъде оставена на произвола и кощунствените действия на един човек!

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

15 коментари

 1. само по ПОДОЗРЕНИЕ за присвояване на „овехтели“ (според ШопаМикиПопа) беше затрит, уволнен, изключен от СБХудожници големият проф. Васил СТОИЛОВ в 1961.

  По което време ШопаМикиПопа е бил в течно състояние във БИЯЧА НА БКП Методий Стоименович )абе МЕНТЕ са му дори и Имената на ШопаМикиПопа)

 2. по-доле многоуважаемия колега Льохман се нещо гелпи:

  „…клевети за вярата и църквата…“
  – сякаш е едно и също.

  Драги Льохмане, Б. П. „Църква“ Лимитед е търговска организация.

  Алъш-вериш с имоти. Нотариално Магьосничество.

 3. Мики попа е ШОП по устройство.

  По възпитание е БКП Номенклатура = АЗ НАД ВАС.

  Крадкив -доказано- материалист привлича и поощрява ЙРАДЛИВИ хора с които съсипва румелийското „духовенство“

 4. е, айде сега, за някаквиси десетина икони -и то БАЯ ОВЕХТЯЛИ- ша го пра’им на вапрос…

  Ми той владиката милият нали като има допир с Разни ПОСЛАНИЦИ, Кметове, Пожарогасители трябва да им ПОДАРИ Т’ВА – ОН’ВА ЗА ДА ГО ТЪРПЯТ?

  1. Мики попа -БолгароСъветският МУТРО’ПОЛИТ’ик на Румелията има доказано патологичния просташки естетически ВКУС НА ЮЧБУНАРСКА ФЛЬОРЦА!

   Златца ванилия и подмаз!

 5. Ти кога ще почнеш да уважаваш професията си? Поредната малоумна и подвеждаща новина.. Богоборец ще разпространява клевети за вярата и църквата си, ‘гати ходещата шега!

  1. Ако нещо НЕВЯРНО, лъжливо, клеветникеско има в една …КРИТИЧНА ПУБЛИКАЦИЯ то длъжност на Биячите на Мики попа е да ги посочат едно по едно за осветляване и осведомяване на читателя фместо да кудкудякат истеричаво със ЛайноМета.

   Та кажи де, не се стеснявай, КОЕ НЕ Е ВЕРНО?

   Нечленоразделни? Неизтрезняващи? Народни ВРАГОВЕ

   1. „ТИ“ с което почва нечленоразделната попържня от многоуважаемия „Льохман“ (кис-кис, бакшишът към Автора по банков път безкасово няма да може да се плати) ако вникнеш внимателно СЕ ОТНАСЯ ЧЕ ВЛАДИКАТА НЕ СИ УВАЖАВА ПРОФЕСИЯТА НА ДУХОВНИК

    А СЕ ЗАНИМАВА С ИНТРИГИ, РАЗДЕЛЕНИЯ, РЯЗЦЕПЛЕНИЯ, СХИЗМИ И ИНТРИГИ…

    Стана ясно кой бил „ТИ“, сульо!

     1. Олиййй, попадиите изобретиха нова терминология – – – който се осмели да забележи с критична Реплика поредния золум на ШОПА МИКИ ПОПА бива обявен за БОГОборец.

      Понеже Мики е БОГА!

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина