Административният съд в Пловдив обяви за незаконно затварянето на кариерата над Белащица

Актуално Новини Разследване

Концесионният договор на „Холсим кариерни материали Пловдив” АД е спрян без основания, отсъдиха магистратите

Решението подлежи на обжалване пред ВАС

Административният съд в Пловдив обяви за незаконно затварянето на кариерата над Белащица. Съдът  счете, че концесионният договор на „Холсим кариерни материали Пловдив” АД е спрян без основания.

Край на кариерите над Белащица (ГАЛЕРИЯ)

Припомняме, че концесионерът обжалва заповдта на Министерството на енергетиката от 27 февруари 2020 г. договорът му да бъде спрян заради замърсяването на въздуха с прах от кариерата.

„Холсим” ще обжалва решението за спиране концесията на кариерата над Белащица

В края на м. г. съдът отмени и мълчаливия отказ на енергийното министерство дейността на кариерата да бъде възобновена. Дейността на кариерата беше спряна за нарушения на екологичното законодателство, за които на „Холсим“ са съставени 3 наказателни постановления.

Кариерите до Белащица работят! Хората блократ пътя

Глобата по едно от тях вече е платена, а дадените предписания да се ограничи запрашаването на въздуха или са били изпълнени към 27 февруари 2020-а, или изпълнението им е било в ход, констатира Административният съд.

„Пътят от републиканската пътна мрежа се измива и се води дневник на почистването. Вътрешнокариерните пътища се поддържат в добро състояние. Извършено е окончателно преместване на кантарите и е монтирано автоматично измиващо устройство, с което се извършва измиване на транспортните средства, напускащи кариерата,“ цитирани са констатации на РИОСВ при проверки на място, за които са съответните протоколи, а на тях датите са от преди спирането на концесионния договор.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Споделете ни във:

1 коментар за “Административният съд в Пловдив обяви за незаконно затварянето на кариерата над Белащица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.