Месец и половина събират идейни проекти за основен ремонт на Кино „Космос“ и площада

Актуално Градът Забравеният град Култура

Проектират киното и площада пред сградата заедно, запазват максимално архитектурата

Значително повече точки при оценката – за функционалност и иновативност, спрямо ниска цена

Теодор Караколев

Пореден конкурс за кино „Космос“, този път по всички стъпки на Закона за обществени поръчки, обяви Община Пловдив. Конкретните очаквания на местната администрация е да получи идейни проекти за основен ремонт на сградата на бившето кино „Комомол“. Тези идейни проекти трябва да служат като основа за бъдещ инвестиционен проект.

Заданието на конкурса, по което ще се водят журиращите, е доста детайлно и конкретно относно спецификите на идейните проекти. Общината изглежда смята да реализира идеята за обособяване на пространството като съществена част от целия обект. В конкурса се включва проектиране както на сградата, така и на площада, като критериите за оценка са разделени за двете пространства.

Отвореното площадно пространство трябва да бъде проектирано с възможност за обособяване на зони за различни артистични инсталации, както и за временен сезонен бар или кафене. Задънената уличка „Никола Козлев“ влиза в проекта като пешеходна улица от кръстовището си с „Йосиф Шнитер“ до „Гладстон“. Тя трябва да се впише дизайнерски в останалата част от площада, като единствено трябва да се осигури възможност за преминаване на автомобили за съществуващите там гаражи на живущи. Проектантите трябва да изпипат детайлите до последно – пейките, озеленяването, кошчетата за събиране на смет и др. градска мебел трябва да бъдат също с подходящ дизайн, изтъква се специално в заданието.

Самата сграда също трябва да претърпи ремонт. Според заданието, сградата ще бъде използвана освен за кино и за театър, танц, музикални и визуални изкуства, дизайн и архитектура, образователни дейности, социално предприемачество и други активности. При управлението на сградата ще се търси баланс между некомерсиални и комерсиални дейности като предимство ще имат некомерсиалните, коментират от общинската администрация.

Проектирането на интериора и екстериора на самата сграда е по-ограничено. Идейните проекти трябва да се съобразяват максимално с автентичната архитектура и проект на арх. Шинков. Централен акцент в интериора трябва да остане стълбището. Изцяло трябва да се запази зрителната зала, като трябва да се проектира възможност за разширяване на сцената и гъвкаво използване на седалките на някои от редовете при такова разширяване. В максимална степен трябва да се запази и фоайето – освен стълбището като акцент, отвореният план и широки пространства също не бива да се променят. По преценка на проектантите трябва да се запазят и в максимална степен специфични детайли от дизайна на сградата. Минимална трябва да бъде и намесата по фасадите.

Прогнозната стойност на поръчката за проектиране не трябва да надхвърля 128 333,33 лв, от които 20 000 лв са награден фонд – 10 000 лв за победителя, 6 000 за второто място и 4 000 за класирания на трето. Общата стойност на ремонта пък не бива да надхвърля 5 млн. лева.

Оценяването, базирайки се на заданието, ще е най-вече на база функционалност и ползваемост, креативност и иновативност на идеята, рационалност и изпълнимост. Важен критерий, но с по-малко точки е и прогнозната стойност на поръчката. Целта е да се оцени най-добре оптималното съотношение качество/цена, а не просто най-ниската оферта.

Идеи се приемат до 14 юни. Поръчката е обявена по всички нужни процедури и детайли могат да се открият на сайта на Община Пловдив. Журито ще бъде обявено най-късно 14 дни преди крайния срок, след което има възможност за възражения.

Споделете ни във:

1 коментар за “Месец и половина събират идейни проекти за основен ремонт на Кино „Космос“ и площада

  1. АКАДЕМИК КАРА КОЛЬОВ НЯМА ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕ, ПОНЕЖЕ БЕЗ НЕОБХОДИМОТО ОБРАЗОВАНИЕ (И ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНКИ, БЕЗ КОИТО НЕ БИВА ДА РАЗДАВА “ОЦЕНКИ”) СЕ ЯВЯВА ЧУЖД НА ПЛОВДИВСКАТА АРХИТЕКТУРНА ПРАКТИКА И КОЛЕГИЯ, НО СПОМЕНЕ ЛИ СЕ ПОНЯТИЕТО *К*О*Н*К*У*Р*С* ВЕДНАГА СЛЕДВА ДА СЕ ИЗБРОЯТ ПОИМЕННО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЖУРИТО.
    КОНКУРС СЕ ПРАВИ ОТ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НЕ ТОЛКОВА, КОЛКОТО ОТ СЪДИИТЕ, ОТ ОЦЕНИТЕЛИТЕ – АКО ТЕ ИМАТ КОКАЛ НА РАМЕНЕТЕ СИ И СА ЛОЯЛНИ ПАРТИЙЦИ НА САРБ (СЕЛЯНКИ ЗА аАМЕРИК. РАЗВИ. НА БГстан) И НА ПРЕСТЪПНИЯ ИНдЖИНЕРИНГ ИМПЕРИАЛиста ДАЛИ АРХИТЕКТИТЕ ЩЕ СЕ ЮРНАТ ДА СЛУГУВАТ И НАДПРЕВАРВАТ СТАВА МНОГО . . . СЪМНИТЕЛНИЧКО.
    АЙДЕ СЕГА ТЕОДОРЧО ДА ПУБЛИКУВА ВТОРА ЧАСТ ОТ НЕДОВЪРШЕНАТА СИМФОНИЯ С ПОИМЕННОТО СПИСЪЧЕ (И ОПРАВДАНИЕ ЗАЩО ТЪКМО ТИЯ МУТРИ ЩЕ ОЦЕНЯВАТ?)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.