АктуалноМненияНовиниПод ножаСъдТемида

Административният съд в Пловдив потвърди отменената глоба за кариерата в Белащица

Наложената санкция по Закона за опазване на околната среда на „Холсим кариерни материали“АД от директора на РИОСВ – Пловдив е в размер на 4000 лева

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

Тричленен състав на Пловдивския административен съд се произнесе с решение по касационно административно наказателно дело № 2039/2019г., ХХVІ състав, по касационна жалба, предявена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив, против Решение №997 от 27.05.2019г на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 2342 по описа на същия съд за 2019г, с което е отменено Наказателно постановление № 21 от 27.03.2019г на Директора на РИОСВ-Пловдив, с което на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв. на основание чл. 166, т.3, във вр. с чл. 165, ал.2, във вр. с чл. 156, т.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за нарушение на чл. 166, т.3 във връзка с чл. 165, ал.2, във вр. с чл. 156, т.2, във вр. с чл. 14, ал.4 от ЗООС.

Административните съдии със своя акт отменят Решението на Пловдивския районен съд, и потвърждават Наказателното постановление на Директора на РИОСВ-Пловдив, с което на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, е наложена имуществената санкция в размер на 4000 лв., за неизпълнение на задължително предписание за осигуряване на измиване на частта от републиканската пътна мрежа използвана от дружеството, с цел недопускане неорганизирано емитиране на прах при движение на всички транспортни средства ползващи пътя – с.Белащица – с.Гълъбово.

Твърденията на касационния жалбоподател – Директор на РИОСВ –Пловдив са, че на дружеството е дадено задължително предписание да извършва почистване и измиване на терена винаги, когато е замърсено.

Касационният съд е приел, че предписанието дадено от контролните органи на концесионера „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, е ясно и конкретно, същото не е изпълнено, следователно е извършено нарушение на Закона за опазване на околната среда. Размерът на наложеното наказание се приближава до предвидения от закона минимум и не следва редуциране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РИОСВ установи нарушения и даде предписания на кариерата в Белащица

Съдът отмени наказанието на кариерата в Белащица

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина