ЖивотЗдравеНовини

Хаос след хаос – какво се случва с решенията на ТЕЛК

Източник: Право и здраве

Повече от месец след обнародването на промените в Закона за хората с увреждания, с който се измени и Законът за здравето, решенията на ТЕЛК продължават да се бавят, а пациентите продължават да очакват да получат пенсии и останалите социални придобивки.

Очакваше се това да се случи след 7-ми март, но това изглежда все по-нереалистично. Междувременно в сила влязоха и измененията в Наредбата за медицинската експертиза, което допълнително затрудни процеса.

Малко недомислици – какъв е произходът на хаоса

Хаосът започва още с измененията на Закона за здравето, чрез Закона за хората с увреждане. С новосъздадения чл. 101б, в ал. 1 и ал. 3 прехвърля цялата административна тежест на Регионалните здравни инспекции, които според текста са задължени от една страна да информират пациентите за необходимостта да подадат документи за преосвидетелстване 4 месеца преди изтичане на решенията им и от друга, да подават ежемесечно информация към на заинтересованите органи – НОИ, НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за приходите и общината по настоящия адрес на лицето за случаите на забавяне в медицинската експертиза, за насрочената дата, а в случаите, когато няма насрочена дата ще подават информацията допълнително.

Според чл. 108а от Закона за здравето обаче, информационна база данни касаеща всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, се създава и поддържа от НЕЛК и има за за цел събиране, обработване, съхранение и анализ на данните за лицата, които да се използват за определени дейности. Тоест не става ясно, защо и на какво основание, задължението е прехвърлено към РЗИ, предвид, че цялата информация се събира и анализира от НЕЛК. Съвсем основателно обаче може да се допусне, че РЗИ, вероятно нямат функционален капацитет да събират и анализират тази информация. Без обаче тя да достигне до заинтересованите страни, пациентите не могат се възползват от социалните придобивки, каквато всъщност беше една от основните цели на изменението.

За да е пълно объркването, кой на кого какво ще предостави, в края на миналия месец от Министерство на труда и социалната политика обявиха, че изплащането ще започне през март, веднага след като МЗ подадат информацията.

MTSP


Никакво заварено положение

Новоразпоредбите предвиждат заявлението за преосвидетелстване да се подаде не по-късно три месеца преди изтичане на решението, а ако ТЕЛК не се произнесе в тях, то автоматично се удължава старото решение. По старите правила обаче, заявлението се подаваше не по-късно от един месец преди изтичане на решението.

Тоест, лицата чието решение например изтича на 1 ви февруари и са подали своите заявления в срок на 29 януари, ще трябва да останат без доходи за следващите три месеца, защото чак тогава липсващото решение на ТЕЛК ще се сметне за забавено.

Още по-интересен е въпросът какво се случва с лицата, чието решение изтича хипотетично на 1ви март, при влезли в сила промени от 25.01.2023 г., тези лица едновременно попадат и в двете хипотези на Закона, защото една страна решението изтича след обнародване на промените, а от друга те самите няма как да са подали заявления не по-късно от три месеца преди изтичането на решението, защото към онзи момент не е имали такова изискване.

Тези въпроси би трябвало да се уредени в § 5. От Закона:

„Започнатите и неприключени до влизането в сила на този закон производства по преосвидетелстване на лицата пред органите на медицинската експертиза, както и започнатите и неприключени производства до 4 месеца след влизането му в сила, се довършват при прилагане на чл. 101б от Закона за здравето, независимо от срока на подаване на заявление-декларация от лицата или от упълномощени от тях лица, или от законните им представители.“, но по необясними причини параграфът препраща към целия нов член 101б, който поставя ал. 2 като условие в ал. 3 – да е налице три месечно забавя и три месечно предварително подаване на заявлението.

(2) Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската експертиза и се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение.

(3) До 20-о число на месеца информация за забавяне в медицинската експертиза и за насрочената дата за преосвидетелстване в случаите по ал. 2 се изпраща от регионалните здравни инспекции на заинтересованите органи – НОИ, НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за приходите и общината по настоящия адрес на лицето. В случаите, при които няма насрочена дата, структурите на съответната Регионална здравна инспекция изпращат допълнително информацията за определената дата.
С две думи независимото си е напълно зависимо и то от точно определен срок.

Видно от информацията на сайта на МТСП разпоредбите се тълкуват категорично, че е необходимо да е налице забавяне, независимо, че това също толкова категорично ощетява стотици българи попадащи в така нареченото заварено положение, положение за което нормотворците не са се досетили. Резонен остава и въпросът – дискриминирани ли са едните спрямо другите?

MTSP2

Защо всъщност ТЕЛК се бави

Абсолютната какафония можеше да бъде предвидена, затова Ви информирахме тук. Забавянето на работата на комисиите започна още след отпадане на извънредната епидемична обстановка, когато от здравното министерство не предвидиха, че в следващите три месеца за преосвидетелстване трябва ще трябва да се явят всички, чиито решения са били удължавани автоматично по време на пандемията. Заявленията се натрупаха, а министерството реагира с месеци закъснение. От тогава досега, някои комисии не могат да се справят и за капак на всичко –

Промени в Наредбата за медицинската експертиза

Която предвижда при освидетелстване и преосвидетелстване да се взимат предвид и придружаващите заболявания, което изменение предполага нов наплив от пациенти към комисиите, заради възможността да получат по-висок процент неработоспособност.

С други думи, проблемът не само не се решава по същество, а и прогресивно се задълбочава. Държавата има желание да плаща на сляпо, заради невъзможността на ТЕЛК комисиите да работят, но не е ясно кога ще може. Не е ясно и от кого зависи – НЕЛК, РЗИ, МЗ или някой друг.

Очевидно е обаче, че трайно решение не се търси – няма дори и плах опит за облекчаване работата на комисиите, напротив, пишат се хрумки набързо, без да е ясно кой и как ще ги изпълнява. А потърпевши си остават хората, които месеци наред чакат решенията си и съответно своите доходи, които държавата им гарантира на хартия, но на практика, (поне за сега) , изглежда, че не успя.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина