БългарияЗелен градНовиниПод небето

400 домакинства в 4 карловски села ще компостират  

Общината предоставя оборудване по къщите в Калояново, Житница, Дълго поле и Ръжево Конаре по ОП „Околна среда“
В Община Калояново стартира изпълнението на проект по ОП „Околна среда“, съобщи кметът на общината Виктория Михайлова. Проектът е „Изпълнение на демонстрационен проект за домашно компостиране“.
По него ще бъдат доставени 400 броя домашни компостери с обем 1000 литра и 400 броя дробилки за клони. Закупеното оборудване ще бъде раздадено за ползване на 400 домакинства, заявили през 2019 година интерес за участие в проекта.
Компостерите и дробилките ще бъдат доставени безвъзмездно на домакинства в селата Калояново, Житница, Дълго поле и Ръжево Конаре.
Продължителността на изпълнението на проекта е 18 месеца, стойността е 390 668 лв. и е безвъзмездно финансиране от ЕС.
Освен доставката на съдовете и дробилките, в общия бюджет са включени разходи за провеждане на кампания за популяризиране на резултатите, мерки за информираност и публичност и управление на проекта.
Основната цел на проекта е предотвратяване на образуването на биоразградими отпадъци при източника и намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци. С реализирането на проекта ще се създадат условия за повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците и лично ангажиране на гражданите в процеса на домашно компостиране.
„Освен това, използвайки готовия компост, вместо изкуствени торове за собствените им градини, жителите на община Калояново ще могат да произвеждат собствена екологична продукция, от което ще има полза не само за здравето на хората, а и за по-чиста околна среда“, коментира още кметът Виктория Михайлова.
Снимката е илюстративна 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина