БългарияВластИзбориНовини

Депутатите обсъждат промени в Закона за съдебната власт

Депутатите да обсъдят на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, предвижда седмичната проектопрограмата, публикувана на интернет страницата на парламента. Вносител на законопроекта е Министерският съвет, съобщава БТА.

В мотивите се посочва, че с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт се цели укрепване на ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт, което е в изпълнение и на заложената мярка „Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт (Q4/2022)“, Реформа 2: „Противодействие на корупцията“ в Националния план за възстановяване и устойчивост на България.

Със законопроекта се предвижда въвеждането на изрично правомощие на съответните колегии на Висшия съдебен съвет да приемат Кодекс за етично поведение на българските съдии, съответно Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи, се посочва още в законопроекта.

Според мотивите, въвеждането на изрично правомощие на съдийската и прокурорската колегия на ВСС да приемат етични кодекси за поведение на съдиите, прокурорите и следователите укрепва независимостта и ефективността на всяка от колегиите на ВСС да приема самостоятелно решение по въпроси от своята компетентност. Необходимостта от два кодекса се обосновава от различния професионален статус на съдиите и прокурорите и следователите, както и от различните им служебни задължения. Законопроектът оставя свобода тези отлики да бъдат съобразени и при необходимост – да намерят отражение в отделните кодекси.

В проектопрограмата е второ гласуване на промени в Закона за медиацията, както и в Гражданския процесуален кодекс. Очаква се народните представители да обсъдят на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на България.

Проектопрограмата включва и проект на решение за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие. Народните представители се очаква да разгледат на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

В проектопрограмата е също така първо гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина