БългарияВашите писма

РИОСВ твърди, че данните за замърсяването на въздуха, измерени от граждани, не били представителни

Уредите на доброволческата инициатива AIRBG INFO не били акредитирани

През последната седмица регистрираните стойности в Пловдив кореспондират с тези в други големи градове на страната и бележат превишение на средноденонощната норма, информират от Инспекцията

Във връзка с публикации за замърсяване на атмосферния въздух в Пловдив и регистрирани от доброволци превишения, РИОСВ – Пловдив не може да потвърди представителността на данните. Така, в изпратено прессъобщение до медиите, от  Инспекцията отговарят на притесненията на стотици пловдивчани, следящи данните от за чистотата на въздуха благодарение на доброволческата платформа AIRBG INFO. От РИОСВ допълват, че не разполагат с информация дали резултатите от тези измервания изпълняват нормативните изисквания. Важно е да се знае, че уредите, представящи тези стойности не са акредитирани, подчертават от Инспекцията, визирайки десетте измервателни станции, платени и инсталирани от граждани на доброволни начала.

Качеството на атмосферния въздух в района, контролиран от РИОСВ – Пловдив, се следи чрез пунктовете за мониторинг на въздуха – АИС „Каменица“ (фонова) и АИС „Тракия“ (транспорно-ориентирана), част от Националната система за мониторинг на околната среда. Те са представителни и изпълняват изискванията на европейската директива 2008/50/ЕО. Броят им и разположението на точките за вземане на проби са съобразени с нормативно определените критерии. Регистрираните стойности в пунктовете са с гарантирано качество на данните, времеви обхват, методи на измерване и проследимост, обясняват от Инспекцията.

И допълват: „С понижението на температурите започва и ползването на индивидуални системи за отопление в бита. Неблагоприятните климатични и топографски условия, характерни за Пловдив, водят до влошаване разсейването на емитираните замърсители и до регистриране на по-високи концентрации на фини прахови частици под 10 микрона. Превишения се регистрират в часовия диапазон след 18 до 23 часа, когато масово се ползват печките на твърдо гориво. В сутрешните часове от 8 до 11 часа също се отчитат превишения, което се свързва и с натоварения автомобилен трафик. Измерената средноденонощна стойност на 12.11.2017 г. е 97,40 µg/m3, а на 13.11.2017 г. – 103,19 µg/m3, при средноденонощна норма – 50 µg/m3. Данните от първия ден (неделя) показват прякото влияние на битовото отопление, а втория – негативното въздействие на метеорологичната обстановка – мъгли, задържали се през целия ден. През последната седмица регистрираните стойности в Пловдив кореспондират с тези в други големи градове на страната и бележат превишение на средноденонощната норма. Нормата за фини прахови частици под 10 микрона е средноденонощна. Некоректно е сравняването на измерената моментна стойност с нормативно определената”.

На финал експертите препоръчват да се премине към използването на газ, електричество и централно топлоснабдяване, както и ограничаване ползването на автомобили, за да се намали замърсяването на атмосферния въздух. А това звучи твърде пожелателно. Основните въпроси са какво, освен да предупреждават, институциите правят за справянето с този огромен проблем, какви краткосрочни и дългосрочни политики в тази посока се чертаят и кога гражданите ще бъдат припознати като партньор, а не като „неакредитирана” единица. Отговори на тях още нямаме.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. „Те са представителни и изпълняват изискванията на европейската директива 2008/50/ЕО. Броят им и разположението на точките за вземане на проби са съобразени с нормативно определените критерии.“
    Две изречения с две тлъсти лъжи! Първо, станциите на РИОСВ не са разположени на местата, които са препоръчани в тази директива и второ МИНИМАЛНИЯТ брой на тези станции според директивата трябва да е 5 ! Ама и 2 вършат работа за лъжците от РИОСВ!

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина