СъдТемида

Пореден отвод по делото за мръсния въздух, Темида бясна

Определиха изявите на адвокатите като опит за въздействие върху съда


Поредното съдебно заседание по делото за мръсния въздух няма да се състои. То бе насрочено за 22 ноември, но няма да го има заради втори отвод на съдия по съдебната сага. Адвокатите, които работят по колективния иск срещу общината и РИОСВ заявили множество изисквания, заради които съдията- докладчик Мария Златанова си е направила отвод. Това обаче разяри представителите на Темида, които не посрещат с одобрение протакането на казуса и постоянните „рекламации“ на адвокатите. От съда разпратиха определението, с което се отстранява Мария Златанова от делото. В него става ясно, че ищцовата страна е направила общо три изрични искания за отвод на съдията докладчик. Което обстоятелство излиза извън обичайното развитие на производството по гражданските дела, констатират от съдебната палата.

Първото искане е мотивирано с това,че исковата молба била оставена двукратно без движение.
„В частна жалба до Пловдивски апелативен съд против определение № 3015/10.11.2011г. като отменително основание са посочени и съмнения на ищците за пристрастност на съдията. По повод на това и с цел да гарантира на ищците един справедлив процес,с определение № 205 от 18.01.2012г. първият съдия докладчик по делото се е отстранил от участие.
Недоволството на ищците не спира до тук. Още в първото открито съдебно заседание,проведено на 31.05.2012г. те правят искане за отвод и на втория –настоящ докладчик по делото. Искането им отново се мотивира с процесуалните действия на съда по движение на делото, а именно изготвеният проекто-доклад, в който на ищците не се харесва как е разпределена доказателствената тежест. Нехаресването е засилено и от факта, че ден преди съдебното заседание Пловдивският апелативен съд е потвърдил като правилно и законосъобразно определение на настоящия съд, с което е оставено без уважение искане на ищците за допускане на обезпечение на предявения иск.
В последното открито съдебно заседание,проведено на 20.09.2012г. за пореден път беше поискан отвод, мотивиран с това,че част от направените от ищците доказателствени искания са оставени без уважение. Изложено е,че съдът отхвърлял исканията без мотиви и така лишавал ищците от достъп до правосъдие и нарушавал правото им на справедлив съдебен процес. Впрочем, по доказателствените им искания съдът се е произнесъл в закрито съдебно заседание с нарочно определение от 11.06.2012г. в производство по чл.144 от ГПК, където подробно е обяснил кои доказателствени искания уважава и кои не ,и защо, като това дори е в повече от необходимото при обичайното развитие на един граждански процес.
От изложеното се налага се извод, че ищците се съмняват в безпристрастността на съда всеки път, когато някое тяхно искане се оставя без уважение. Тоест, за да е безпристрастен, според тях, съдията докладчик трябва винаги да е съгласен с всяко едно тяхно искане и становище и, естествено да реши делото в тяхна полза. Тук следва да се отбележи,че процесуалното им недоволство е съпроводено с медиен шум и опити за обществен натиск върху съда. Последното, по същността си е нарушение на забраната да се отправят нареждания до съдията във връзка с разглеждането и решаването на конкретните дела,а от тук и на принципа за независимост.
От друга страна, през последните дни, един от ищците по настоящото дело, проявява медийна активност, като изказва публично негативна оценка за качеството на работа на съдиите, между които е и съдията докладчик,  определя Пловдивският съдебен район,като феодален и сравнява условията на работа с казарма. Тези изяви са опит за въздействие върху съда и рефлектират върху вътрешното убеждение за безпристрастност.
Така изложените обстоятелства не кореспондират с представата на съдията докладчик по делото за принципите на равнопоставеност на страните в процеса, за безпристрастност, основана на обективната истина и на волята на закона , тъй като се подменя същността на правосъдието, като iustitia regnorum fundamentum“, пише в определението на съда.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина