Матурите по български и математика се заменят с интегрирани тестове

Предстои промяна и на скалата за оценяване за ДЗИ, за тройка ще са нужни 30%.
Въвежда се нов предмет „Дигитални технологии и креативност“.
От догодина предметът „Околен свят“ ще се нарича „Родинознание“.