ЗдравеПУЛС

Фриз с глави на бикове се появи на Голямата базилика

Кръст върху сиенитен капител е другата интересна находка, открита на обекта

Стефка Георгиева

 

Работата по Голямата базилика не спира да кипи. След като се откриха мозайките, които вече са реставрирани, продължава разкриването на южната половина на западния сектор, който на времето е бил проучен от Елена Кисякова до известна степен, а сега екипът от археолози, които работят по обекта, го допроучват в дълбочина, с цел изясняване ситуирането на помещенията, които се намират западно от централната част от така наречения наос на базиликата.

По време на разходката ни, освен основите на сградата, видяхме доста наслоявания от различни строителни периоди. За тях археолозите коментират, че трябва да се погледне по-прецизно на нещата, за да могат да бъдат конкретизирани като датировки и принадлежност.

Освен различните строителни напластявания, са открити множество капители. Едни са изработени от мрамор, като е открита и добре запазена мраморна колона, чиято основа е в почти отлично състояние. Впечатление направи нещо друго – открити са и сиенитни колони и основи, като върху една от колоните има изобразен кръст. Това е по-евтин материал и предполагаме, че е сиенитните колони са били разположени в източната част на базиликата.

Макар и използването на мрамор и сиенит едновременно да е нещо особено интересно само по себе си, друго грабна нашето внимание. Това е мраморен фриз, върху който са изобразени глави на бикове, между които има гирлянди. Частта от фриза е запазена изключително добре, както по-голямата част от находките, които са открити наскоро. Фризът продължава поредицата от находки, върху които са изобразени анималистични мотиви, като припомняме, че преди няколко месеца, върху една от мозайките, се откри разкошна и многоцветна мозайка, върху която е изобразена птица. 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина