ЗдравеПУЛС

Дo три месеца изгорелите тютюневи складове трябва да бъдат укрепени

Междуведомствената комисия излезе с предписания към собствениците

В рамките на 40 /четиридесет/ календарни дни от връчване на заповедта собствениците на опожарените тютюневи складове следва да изготвят конструктивни експертизи и проекти за временното им укрепване.  Последните да бъдат изготвени от специалисти с опит в подобна проблематика и вписани в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културно наследство. Това е записано в решенията на Междуведомствената комисия, която извърши проверка на обекти: Тютюнев склад ул. „Капитан Андреев“ № 2 и Тютюнев склад ул. „Екзарх Йосиф“ № 13 и Тютюнев склад ул. „Г. М. Димитров“ № 29. 

Експертизите задължително трябва да съдържат натурно и лабораторно обследване за установяване на реалните осреднени характеристики на използваните материали; анализ и оценка на запазените части от сградите от гледна точка на съхранението им, както и насоки за подходящи конструкции за временно укрепване на запазените структури. 
В рамките на четиридесет календарни дни след съгласуване на проектите по т. 2 по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН, собствениците на трите сгради да изпълнят укрепителните работи, реши още Комисията.

Освен това в рамките на шест месеца след съгласуване на проектите, собствениците на Тютюнев склад ул. „Капитан Андреев“ № 2 и Тютюнев склад ул. „Екзарх Йосиф“ № 13 трябва да внесат за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН инвестиционни проекти за консервационни, реставрационни и ремонтни дейности. Задължително в проекта за консервация и реставрация да се изпълни пълно документиране на съхранените декоративни елементи от фасадите, които са с висока степен на застрашеност и в голяма степен са унищожени.

До 01 септември 2018 година да бъдат извършени всички консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проектите.
За Тютюнев склад ул. „Г. М. Димитров“ № 29 се изисква всички инвестиционни проекти да се съгласуват по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗКН. 

Въз основа на указанията на Междуведомствената комисия от утре за преминаване на пешеходци ще се отвори северозападният тротоар по ул. „Иван Вазов“. Другите ограничителни мерки по ул. „Иван Вазов“ в участъка между кръстовищата с ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Капитан Андреев“ остават в сила. Собственикът на тютюневият склад на ул. „Капитан Андреев“ е задължен да изгради надеждна предпазна навесна конструкция за преминаване на пешеходци.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина