Разследване

Образователният министър за АМТИИ: Роднинските отношения са очевидни

Ректорът на академията сам си е гласувал 150 лева допълнително възнаграждение заради титлата „академик” от БАНИ, която няма статут на научна организация

Министерството няма компетенция да установява конфликт на интереси, но Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество дава възможност за проверка на наличието или липсата на такъв конфликт. Изпратили сме сигнала по компетентност, заяви в Народното събрание Красимир Вълчев

Ширеща се шуробаджанащина и доказателства за конфликт на интереси. Това е констатирала проверката на Министерството на образованието в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство след куп сигнали срещу ръководството на ВУЗ-а, сред които и този на Под тепето. Резултатите от проверката съобщи самият образователен министър Красимир Вълчев от трибуната на Народното събрание, след отправен въпрос от депутата Иво Христов.

Министър Вълчев информира парламента, че след получените в МОН сигнали, с негова заповед е била назначена комисия от експерти- служители в министерството, които да извършат проверка по твърденията. Тя е била направена между 11 и 13 април. „Предварителният анализ на установените факти потвърди част от сигналите, но друга част се оказаха неверни”, заяви образователният министър.

„По въпроса за легитимността на факултетния съвет на факултет Музикална педагогика се установи, че в периода от септември 2017г. до февруари 2018г. численият състав не съответства на изискванията на член 26 ал. 7 от Закона за висшето образование”, обяви Красимир Вълчев.

Комисията установи, че твърденията за семейни и роднински връзки между членовете на академичния състав и администрацията на Академията отговарят на истината. Факт е, че Васил Василев, който е главен асистент във факултет Музикален фолклор и хореография, е син на ректора. Факт е също, че синът на Христина Колева, ръководител на финансовия отдел на Академията, е назначен на длъжност „асистент” на основание срочен трудов договор. Роднинските отношения са очевидни”, констатира пред народните представители образователният министър, с което на практика отговори на питанията на Под тепето за шуробаджанащина във ВУЗ-а.

„Министерството няма компетенция да установява конфликт на интереси, но Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество дава възможност за проверка на наличието или липсата на такъв конфликт. Изпратили сме сигнала по компетентност”, допълни той.

Министърът на практика отговори и на другите въпроси, които Под тепето отправи и до ръководството на Академията, и до министерството, касаещи титлите от БАНИ. „Факт е, че ректорът на Академията получава допълнително трудово възнаграждение за избран академик към Българската академия на науката и изкуствата, което е различно от БАН и няма статут на научна организация по българското законодателство.  Това допълнително възнаграждение е в размер на 150 лева, независимо, че такова звание не е регламентирано в нормативната уредба на Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав на Република България. Факт е също така, че ректорът единствен получава такова допълнително възнаграждение, договорено с анекс към колективния трудов договор, в който той е работодател. Той го е подписал от страна на работодателя. В случая правомощията на министерството се ограничават до извършената от нас проверка. Ще изпратим препоръки до ръководството на академията”, разкри министър Кирил Вълчев.

На финал той коментира стартиралата в Академията репресия срещу неудобните преподаватели. „Притеснителното за мен е, че ректорът е започнал дисциплинарно производство спрямо двама преподаватели за уронване на престижа. Това е неуместно- да се търси отговорност за това, че е изпратен сигнал”, завърши министърът на образованието и науката.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

21 коментари

  1. Пожелавам най-скорошно разрешение на нещата по правен път и най-сетне АМТИИ да се изчисти от тези самозабравили се некадърни същества!!! И…. Нека бъде уволнение!

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина