МненияПод ножа

С 22% по-скъпа топла вода и парно плащат вече пловдивчани

Токът скочи с 1 на 100

Според ЕВН хората ще го усетят чак през следващия отоплителен сезон

От Топлофикация Пловдив искали новите цени да влязат със задна дата, става ясно от протокол на КЕВР

Федерацията на потребителите и омбудсманът внасят жалба срещу Комисията в съда

Таня Грозданова

Енергийният регулатор вдигна цената на тока с 1%, а на парното – с до 26% в самия край на изминалата работна седмица. На сайта на КЕВР излезе неразбираемо съобщение, което гласи: „Утвърдените цени влизат в сила от 7 април 2017 г.

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решения за цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на електроенергията, произвеждана от топлофикационните централи по високоефективен комбиниран способ.

С Решение на Комисията, средно претегленото увеличение на цената на електрическата енергия за битовите потребители е в размер на 0,95 на сто. Добавката „задължения към обществото” се променя от 35,77 лв./MWh – на 37,02 лв./MWh, което за стопанските потребители, снабдяващи се с електроенергия на свободния пазар, води до увеличение на цената с около 1 на сто. Изменението на добавката е в резултат от по-високата цена, която топлофикационните дружества, използващи природен газ, ще получават за произведената от тях електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ.

Цената на топлинната енергия, произведена от топлофикационните дружества, използващи природен газ, се увеличава, като промяната е различна за отделните топлофикации. Увеличението варира между 17,91% и 25,61%, и единствено за „Топлофикация Плевен“ то е 37,40 % поради направени корекции в резултат на невярно подадени от дружеството данни за предишен период.

Причината за измененията на цените е утвърдената от 1 април 2017 г. по-висока цена на природния газ, който осигурява общественият доставчик „Булгаргаз” ЕАД. Цената на синьото гориво нарасна с 29,64% поради повишените котировки през последните 9 месеца на цените на суровия петрол, а оттам и на алтернативните горива на международните пазари. Тази ценообразуваща формула на природния газ е част от действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром експорт” и се отразява пряко в доставната му цена.

Решенията на КЕВР за цените на електрическата енергия и на топлинната енергия и на електроенергията, произвеждана от топлофикационните централи по високоефективен комбиниран способ, са публикувани днес на интернет страницата на регулатора и съгласно нормативната уредба влизат в сила от момента на приемането им."

След  длъго четене в протоколи и таблици обикновения потребител няма как да разбере колко вече му струва енергията, която ползва. Такава информация липсва и на сайта на ЕВН. Единственото, което излезе като информация в почивните дни от Енерегото бе, че парното и топлата вода за абонатите в Пловдив поскъпват с 22%, а електроенергията с 1%. За БНР Петър Костадинов, от „Връзки с обществеността“ на дружеството коментира, че  пловдивчани ще усетят новите цени на топлото чак през следващия отоплителен сезон. Той припомни, че по график парното се спира около 15 април при прогноза за трайно затопляне на външните температури.

Отговорите му не само не внасят светлина за крайните цени на електро и топло енергията за Югоизточна България, но възникват и други въпроси.

Пак по „традиция“ в началото на лятото КЕВР определя нови цени на тези услуги.

Освен това Топлофикация Пловдив има актуална промоция до септември 2017-а и всеки абонат, изразходвал под 10 кубика топла вода плаща на преференциални цени. Още няма отговор на въпроса тази промоция действа ли при новото положение.

Тук прилагаме и извадка от протокола на въпросното заседание на КЕВР, от която става ясно, че ЕВН са пожелали поскъпването да влезе със задна дата: 

 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив – в устно изказване на откритото заседание и с писмо с вх. No Е 4 49 – 8 от 04.04.2017 г. изразява несъгласие с това, че не се отчитат и се запазват останалите ценообразуващи елементи на нива от предходни решения – разходи за енергийна ефективност, разходи за участие на балансиращия пазар, както и норма на възвръщаемост, съобразена със средните нива в региона. Счита, че ако изменените цени на топлинната енергия влезнат в сила от 07.04.2017 г., това ще създаде затруднения при тчитането и фактурирането на топлинната енергия, както и при изготвяне на изравнителните сметки. Освен това по – късното влизане на цените в сила ще създаде допълнителни разходи за дружеството, които няма да бъдат компенсирани. Предлага измененията на цените на електрическата и топлинната енергия да бъдат въведени от 01.04.2017 г. заедно с изменението на цените на газа.

Комисията счита за недопустимо искането за придаване на обратна сила на решението  за регулиране на цени, като съображенията са изложени при разглеждане на аналогично предложение на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

Комисията счита за недопустимо искането за изменение на останалите ценообразуващи елементи, тъй като административната процедура за изменение на цените на дружествата от сектор „Топлоенергетика“ е открита по инициатива на Комисията на основание чл. 22, ал. 1 от НРЦТЕ, единствено във връзка с изменение на цените на природния газ.“

Ден след обявяване на поскъпването в проценти от Федерацията на потребителите обявиха, че заедно с омбудсмана Мая Манолова внасят жалба срещу КЕВР в Софийския административен съд срещу повишението на цената на природния газ. В понеделник двата екипа ще представят мотивите.

Припомняме, че на протест в петък от Федерацията са отправени искания и за промени в Закона за енергетиката. Тогава бе заявено, че потребителите ще търсим съдействието на съда и ако българският съд не се произнесе, ще си търсим правата в Страсбург. Има директива на Европейска комисия, която ясно е записала, че потребителя плаща затова, което е поръчал.

В краен случай  ще призовем към масови протести, заявиха от  Федерацията на потребителите.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Нашите комшии едвам смогваха да плащат по 250 лв. за парно (85 m2), защото ако го изключат пак плащат за тръбите и пренос, само дето хем ти е студено хем търсят от теб едни 100 лв. за такса пренос, тръби и т.н. Този сезон най-вероятно ще плащат над 300 лв.!!! Така че трябва да имат хората право да се отказват от услугата, ако не я желаят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
📨 Изпрати новина