ГрадътЗелен градМненияНовиниПод ножа

„Европейски пътища” отново поискаха удължаване на концесията на кариерата над Белащица

Кметът на Родопи твърдо против

С официално писмо, адресирано до Министерството на енергетиката,  община „Родопи” за пореден път се обявява против инвестиционното намерение за продължаване срока на концесията за добив на строителни материали  или увеличаване на концесионната площ в землището на село Белащица. Общинската администрация изпрати писмото и до МРРБ, МОСВ и РИОСВ.

В официална кореспонденция с Министерството на енергетиката община „Родопи” е поискала информация за удължавене срока на концесии за добив на подземни богатства на територията на цялата община.

В отговор от днес Министерството на енергетиката уведомява, че „Европейски пътища“ АД са заявили желание за удължаване срока на концесията за добив на подземни богатства от находището в зеемлището на село Белащица,  участък „Юг”.

Общинското ръководство на „Родопи” изразява своето категорично становище против инвестиционното предложение на фирмата за удължаване срока на концесията.

Като основен мотив в позицията си Общината изтъква факта, че  бъдещите планове за развитие включват превръщането на „Родопи” в зелен жилищен район в близост до Пловдив  и като център за екологичен, културен, религиозен и винен туризъм. Заради географското си положение  община „Родопи” притежава редица туристически ресурси, които дават възможност за развитие на различни видове туризъм и привличане на инвестиции.

„Недопустимо е в най-бързоразвиващия се район  по отношение на инвестиции за жилищно строителство, да се разреши възобновяване на дейността на кариерите”, коментира кметът Павел Михайлов. Той допълни, че за последните три години издадените разрешения за строеж в селата Белащица, Брестник и Марково са близо 1000.

Кариерите са източник на непрекъснато замърсяване и запрашаване на въздуха. В същото време само за миналата година населението, намиращо се в непосредствена близост до кариерата в Белащица и съседните Марково и Брестник се е увеличило с над 1300 души. Като ръководство на община „Родопи” ще използваме всички законови правомощия, за да не допуснем повече концесията да застрашава обществения ред и околната среда”,  каза още кметът.

Хората в селото протестират и срещу инвестиционното намерение на другия концесионер-„Холсим кариерни материали“ АД за удължаване срока на концесията.

В подкрепа на недоволството на гражданите и твърдата позиция на кмета на общината Павел Михайлов в края на януари тази година Общински съвет „Родопи” прие решение   против възобновяване на дейността на кариерите в землището над село Белащица.

В защита на правото на хората в Белащица да дишат чист въздух Михайлов увери, че ще съдейства за провеждане на подписка, която да се бъде изпратена в Министерството на енергетиката.  Общината не би възпрепятствала и организирането на протест срещу намерението на концесионера.

 

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина